Filla dating. Au fost utile aceste informații?

Inserare pagină goală Insert blank page Selectează dacă se imprimă documentul pe o faţă sau pe ambele feţe ale broşurii. Imprimanta analizează setările Orientare Orientation şi Aspect pagină Page Layout şi selectează automat cea mai bună poziţie a marginii de capsare. Selectați Liste pentru a vedea listele de SharePoint existente disponibile de pe site-ul de echipă. Marcare numai prima pagină Stamp first page only Selectează dacă marcajul urmează să se imprime numai pe prima pagină sau pe toate paginile când documentul are două sau mai multe pagini. Amplasare marcaj peste text Place stamp over text Setează modul de imprimare a marcajului pe document.

De asemenea, această filă vă permite să setaţi numărul de copii şi ordinea de imprimare.

un cupid online dating

Dacă aplicaţia care a creat documentul are o funcţie similară, setaţi-le cu aplicaţia. Examinare setări Ilustraţia hârtiei prezintă modul în care documentul filla dating va fi aşezat pe o coală de hârtie. Puteţi să verificaţi o imagine în întregime a aspectului.

Dimensiune pagină Page Size Selectează o dimensiune de filla dating. Asiguraţi-vă că selectaţi aceeaşi dimensiune de pagină pe care aţi selectat-o în aplicaţie.

Caseta de dialog Dimensiune hârtie particularizată Custom Paper Size Această casetă de dialog vă permite să specificaţi dimensiunea lăţimea şi înălţimea hârtiei particularizate. Unităţi Units Selectaţi unitatea pentru introducerea unei dimensiuni de hârtie definită de utilizator. Măsurarea este afişată în funcţie de unităţile specificate în Unităţi Units.

Orientare Orientation Selectează orientarea imprimării. Dacă aplicaţia utilizată pentru a crea documentul are o funcţie similară, selectaţi aceeaşi orientare pe care aţi selectat-o în acea aplicaţie.

Aplicarea validării de date în celule

Portret Portrait Imprimă documentul astfel încât poziţiile acestuia, de sus şi de jos, să fie neschimbate în raport cu direcţia de alimentare a hârtiei. Aceasta este setarea implicită. Vedere Landscape Imprimă documentul prin rotirea acestuia cu 90 de grade în raport cu direcţia de alimentare a hârtiei.

Puteţi să modificaţi direcţia de rotire mergând la fila Întreţinere Maintenancedeschizând caseta de dialog Setări particularizate Filla dating Settingsapoi utilizând caseta Rotire cu 90 de grade la stânga când orientarea este [Vedere] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]. Pentru a roti documentul cu 90 de grade la stânga când imprimaţi, selectaţi caseta Rotire cu 90 de grade la stânga când orientarea este [Vedere] Rotate 90 degrees left when orientation is filla dating.

Pentru a roti documentul cu 90 de grade la dreapta când imprimaţi, debifaţi caseta Rotire cu 90 de grade la stânga când orientarea este [Vedere] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape].

Remediază blocările de pagini de tipul „Of, nu mai merge!” și alte erori de încărcare a paginilor

Rotire de grade Rotate degrees Imprimă documentul prin rotirea acestuia cu de grade faţă de direcţia de alimentare cu hârtie. Lăţimea zonei de imprimare şi nivelul de extindere care sunt configurate în alt software de aplicaţie vor fi inversate vertical şi orizontal. Dimensiune hârtie imprimantă Printer Paper Size Selectează dimensiunea de hârtie încărcată în prezent în aparat. Setarea implicită este Identic cu Dimensiune pagină Same as Page Size pentru a efectua imprimarea la dimensiune normală.

Dacă selectaţi o dimensiune de hârtie care este mai mică decât Dimensiune pagină Page Sizedimensiunea documentului va fi micşorată.

Dacă selectaţi o dimensiune de hârtie care este mai filla dating decât Dimensiune pagină Page Sizedimensiunea documentului va fi mărită. Aspect pagină Selectează dimensiunea documentului pe care doriţi să îl imprimaţi şi tipul de imprimare. Dimensiune normală Normal-size Aceasta este metoda de imprimare normală. Selectaţi filla dating opţiune când nu specificaţi niciun aspect de pagină. Reducere automată a documentelor mari pe care imprimanta nu le poate reda Automatically reduce large document that the printer cannot output Dacă imprimanta nu poate să imprime dimensiunea de hârtie a unui document, aparatul poate să reducă automat dimensiunea când imprimă documentul.

Bifaţi această casetă pentru a reduce dimensiunea când imprimaţi documentul. Debifaţi această casetă pentru a imprima documentul la dimensiunea originală. Potrivire în pagină Fit-to-Page Această funcţie vă permite să măriţi sau să micşoraţi automat documentele pentru a se potrivi cu dimensiunea de hârtie încărcată în imprimantă, fără a modifica dimensiunea de hârtie specificată în software-ul de aplicaţie.

Selectați celulele în care doriți să restricționați introducerea datelor. Notă: În cazul în care comanda Validare nu este disponibilă, este posibil ca foaia să fie protejată sau ca registrul de lucru să fie partajat. Nu puteți modifica setările de validare a datelor dacă registrul de lucru este partajat sau dacă foaia este protejată.

Scalat Scaled Documentele se pot mări sau micşora pentru a se imprima. Specificaţi dimensiunea în Dimensiune hârtie imprimantă Printer Paper Size sau introduceţi raportul de scalare în caseta Scalare Scaling.

Scalare Scaling Specifică filla dating raport de mărire sau de micşorare pentru documentul pe care doriţi să îl imprimaţi. Aspect pagină Page Layout Pe o coală de hârtie se pot imprima mai multe pagini ale documentului. Faceţi clic pe Specificare Deschide caseta de dialog Imprimare aspect pagină Page Layout Printing.

Faceţi clic pe acest buton pentru a seta detaliile despre imprimarea aspectului de pagină. Caseta de dialog Imprimare aspect pagină Page Layout Printing Această casetă de dialog vă permite să selectaţi numărul de pagini de document de aşezat pe o coală de hârtie, ordinea paginilor şi dacă este imprimată o linie de chenar în jurul fiecărei pagini a documentului.

Setările specificate în această casetă de dialog pot fi confirmate în examinarea de filla dating din driverul de imprimantă. Puteţi să verificaţi modul în care va arăta rezultatul imprimării înainte de a imprima efectiv datele. Pagini Pages Specifică numărul de pagini de document care se încadrează pe o coală de hârtie. Ordine pagini Page Order Specifică orientarea documentului de imprimat pe o coală de hârtie.

 • Ее можешь просмотреть только ты, и я разрешаю тебе использовать то, что ты сейчас узнаешь, как только тебе заблагорассудится.
 • Людей, чье сознание было устроено таким вот образом, город обеспечивал всем необходимым с безукоризненной полнотой.
 • Datând un bărbat cu dinți falși

Chenar pagină Page Border Imprimă o linie de chenar în filla dating fiecărei pagini de document. Bifaţi această casetă pentru a imprima linia chenarului. Debifaţi această casetă dacă nu doriţi să imprimaţi linia. De asemenea, puteţi să lipiţi aceste pagini de hârtie pentru a crea un material imprimat mare, precum un poster.

De asemenea, puteţi să efectuaţi setări pentru liniile de decupare şi să lipiţi marcajele care sunt convenabile pentru lipirea paginilor într-un poster. Puteţi să verificaţi modul în care va arăta rezultatul imprimării. Filla dating imagine Image Divisions Selectaţi numărul de diviziuni vertical x orizontal.

Odată cu mărirea numărului de diviziuni, se măreşte numărul de foi utilizate pentru imprimare. Dacă lipiţi paginile împreună pentru a crea un poster, mărirea numărului de diviziuni vă permite să creaţi un poster mai mare.

Fila Bază de date

Aceste cuvinte servesc ca instrucţiuni pentru lipirea paginilor într-un poster. Bifaţi această casetă pentru a imprima cuvintele.

Debifaţi această casetă dacă nu doriţi să imprimaţi cuvintele. Notă Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă, în funcţie de tipul driverului de imprimantă pe care îl utilizaţi şi de mediu.

Bifaţi această casetă pentru a imprima liniile de decupare. Debifaţi această casetă dacă nu doriţi filla dating imprimaţi liniile. Imprimare interval pagini Print page range Specifică zona de imprimare. În circumstanţe normale, selectaţi Toate All. Selectaţi Pagini Pages pentru a specifica o anumită pagină sau interval.

Notă Dacă unele pagini nu au fost imprimate bine, specificaţi paginile care nu trebuie imprimate făcând clic pe acestea în examinarea setărilor din fila Configurare pagină Page Setup.

De această dată, se vor imprima numai paginile afişate pe filla dating. De asemenea, puteţi să selectaţi Pagini Pages din Imprimare interval pagini Print page range şi să introduceţi intervalul de pagini de imprimare.

Broşură Booklet Imprimare broşură este o funcţie convenabilă pentru a crea o broşură. Datele sunt imprimate pe ambele feţe ale unei coli de hârtiei.

Acest tip de imprimare vă asigură că paginile pot fi colaţionate corespunzător, şi ordonate în funcţie de numărul paginii, când foile imprimate sunt îndoite şi capsate în partea de filla dating. Deschide caseta de dialog Imprimare broşură Booklet Printing. Faceţi clic pe acest buton pentru a seta detaliile despre imprimarea broşurii.

Caseta de dialog Imprimare broşură Booklet Printing Această casetă de dialog vă permite să setaţi modul de îmbinare a documentului ca o broşură. De asemenea, imprimarea numai pe o pagină şi imprimarea cu chenar, pot fi setate din această casetă de dialog. Pictograma Examinare Afişează setările efectuate în caseta de dialog Imprimare broşură Booklet Printing. Puteţi să verificaţi modul în care va arăta documentul când va fi imprimat ca o broşură.

Margine pentru capsare Margin for stapling Specifică ce faţă a broşurii urmează să fie capsată.

Inserare pagină goală Insert blank page Selectează dacă se imprimă documentul pe o faţă sau pe ambele feţe ale filla dating.

Bifaţi această casetă pentru a imprima documentul pe o faţă a broşurii şi selectaţi din listă faţa care va rămâne goală. Debifaţi această casetă pentru a imprima documentul pe ambele feţe ale broşurii. Margine Margin Specifică lăţimea marginii de capsare. Lăţimea specificată devine marginea de capsare faţă de filla dating foii.

Imprimare faţă-verso manual Duplex Printing Manual Selectaţi dacă imprimaţi manual documentul pe ambele feţe ale hârtiei sau pe o faţă a hârtiei. Bifaţi această casetă pentru a imprima documentul pe ambele feţe.

dating app news

Debifaţi această casetă pentru a imprima documentul numai pe o faţă. Latură capsare Stapling Side Selectează poziţia marginii de capsare. Imprimanta analizează setările Orientare Orientation şi Aspect pagină Page Layout şi selectează automat cea mai bună poziţie a marginii de capsare.

Adăugarea unei SharePoint, a unei liste sau a unei biblioteci de documente ca filă Teams

Bifaţi setarea Latură capsare Brian și vera dating online Side şi selectaţi din listă pentru a o modifica. Puteţi să specificaţi lăţimea marginii de capsare din Caseta de dialog Specificare margine Specify Margin care se deschide făcând clic pe Specificare margine Specify Margin Specificare margine Deschide caseta de dialog Specificare margine Specify Margin.

Puteţi să specificaţi lăţimea marginii. Caseta de dialog Specificare margine Specify Margin Această casetă de dialog vă permite să specificaţi lăţimea marginii pentru partea de capsat.

Fila Baz de date

Dacă un document nu se încadrează pe o pagină, acesta este micşorat când este imprimat. Lăţimea părţii specificate de Latură capsare Stapling Side devine marginea de capsare. Copii Copies Specifică numărul de copii pe care doriţi să le imprimaţi.

aplicații de dating bazate pe locație

Puteţi să specificaţi o valoare de la 1 filla dating la Important Dacă aplicaţia utilizată pentru a crea documentul are o funcţie similară, specificaţi numărul de copii cu aplicaţia, fără a-l specifica aici.

Imprimare de la ultima pagină Print from Last Page Bifaţi această casetă când doriţi să imprimaţi în ordine, începând de la ultima pagină.

 • Adăugarea unei SharePoint, a unei liste sau a unei biblioteci de documente ca filă Teams Adăugarea unei SharePoint, a unei liste sau a unei biblioteci de documente ca filă Teams SharePoint în Microsoft Office pentru firmă Mai multe
 • Produse | BuzzSneakers Romania
 • Fila Baz de date
 • Так они разговаривали и спорили, пока Хилвар наконец не сказал: -- Что-то я устал.
 • Canon : Manuale pentru echipamente PIXMA : MG series : Descriere filă Configurare pagină
 • Fila Bază de date
 • Vendee globe speed ​​dating
 • Aplicarea validării de date în celule - Asistență Office

Dacă procedaţi astfel, nu este necesar să sortaţi paginile în ordinea lor corectă după imprimare. Debifaţi această casetă pentru a imprima documentul în ordine normală, începând de la prima pagină. Colaţionare Collate Bifaţi această casetă pentru a grupa paginile fiecărei copieri când doriţi să imprimaţi mai multe copii.