Viteză dating gelsenkirchen 2021. Transportul aerian şi feroviar din Franţa şi Germania revine la normal

Poftă bună! Grupa este împărțită în două secțiuni: cea a câinilor de aret continentali și cea a câinilor insulari. Scopul enunțat, al destructurării AGVPS și asociațiilor județene, a fost urmărit și prin stimularea înființării de noi și noi asociații în profil, fără îndeplinirea și respectarea condițiilor legii, și prin crearea posibilității existenței vânătorilor și pescarilor sportivi în afara asociațiilor în profil, și prin promovarea iresponsabilă a mii de noi membri vânători insuficient pregătiți. Toate aceste imagini, în succesiunile lor, fac posibil ca străbaterea suprafețelor să ne ofere nenumărate observații, ori întâmplări pline de savoare, pe care memoria le păstrează neștirbite în aducerile aminte. Pentru persoanele care nu sunt angajate cu un contract de muncă în Germania, dar doresc să devină asiguraţi în cadrul unei case de asigurări de sănătate de stat — trebuie să facă dovada faptului că au fost asigurate în sistemul public de asigurări de sănătate din România prin formularul european S1 — fostul E

Neculai Șelaru Redactor-șef Ing. Alin-Codru Viteză dating gelsenkirchen 2021 Redactor Arh. Dan Nu dating online Acad.

KIKYOLIFA TEWERABIDDE KU ABS TV

Atilla Kelemen Dr. Nicolae Goicea Dr. Publicate sau nu, ele nu se înapoiază colaboratorilor. Articolele publicate nu angajează decât responsabilitatea autorilor lor și nu reflectă în mod necesar opinia radacției. Reproducerea oricărui material fără acordul redacției este interzisă. De asemenea, se susține și se cunoaște că ne desfășurăm activitatea în condițiile unei recesiuni economice din ce în ce mai puternic resimțite, potențată în cazul nostru de creșterea emigrației vânătorilor și pescarilor sportivi, datorită cre - ării posibilității existenței acestora în afara organizațiilor cu preocupări concrete pe linie de pază, ocrotire și îngrijire a faunei de interes vânătoresc și piscicol.

În sfârșit, se recunoaște că ne desfășurăm activitatea în condițiile unei crize morale din ce în ce mai evidente, inclusiv în domeniul preocupărilor noastre comune.

Această conjunctură nepricinoasă în care ne-am desfășurat activitatea și ne-o desfășurăm în prezent, din ce în ce mai dificilă din punct de vedere organizatoric și economic, se datorează în principal evoluției involuției cadrului juridic și mediului economic, insuficient adaptate perioadei de tranziție pe care o parcurgem și, totodată, lipsei de competență și responsabilitate a factorilor decizionali în materie de administrare și conservare durabilă a faunei de interes vânătoresc și piscicol, moșteniți de la o guvernare la alta.

Problemele noastre conjuncturale se mai datorează însă și refuzului nostru constant de a accepta predarea benevolă a gestiunii unor fonduri cinegetice și zone de pescuit recreativsportiv dorite de alții, emanați ai puterii ori susținători ai acestora, obligând-i să recurgă, pentru atingerea scopurilor prea bine cunoscute, la completarea în regim de urgență nejustificată a legii, apoi la modificarea interesată a reglementărilor subsidiare ei și, în final, la aplicarea forțată a acestora, prin mâna interpușilor instalați condiționat și pe criterii politice în funcții.

Opoziția noastră de a accepta predarea de bună voie a fondurilor de vânătoare și a bazinelor piscicole dorite de alții, a căror bonitate a fost realizată anterior pe cheltuiala privată a asocia- AUGUST 4 Conjunctură nefavorabilă țiilor de vânători și de pescari sportivi ale căror interese le reprezentăm, precum și lupta dusă de mulți dintre reprezentanții asociațiilor afiliate, sub coordonarea AGVPS, în scopul readucerii unor fonduri de vânătoare și viteză dating gelsenkirchen 2021 de pescuit nelegal pierdute în gestiunea celor ce au investit bani, timp și pricepere în ele, nu putea să nu nască animozități, care nu se puteau și nu se pot uita de la o zi la alta.

Am fost conștienți, de la început, de acest risc, dar am avut legea de partea noastră și nu am acceptat să ni se fure rezultatele muncii și investițiilor noastre de zeci de ani.

Ne-am asumat prin urmare, pe deplin conștienți, riscul de a reprezenta viteză dating gelsenkirchen 2021 și cât viteză dating gelsenkirchen 2021 poate de eficient interesele vânătorilor și pescarilor sportivi din România, prevăzând desigur și posibilele reacții neprietenești, de moment și perspectivă, ale puterii și funcționarilor publici obedienți și inamovibili, ultimii obligați față de cei ce i-au instalat politic în funcții, să le facă jocul la limită și, de prea multe ori, cu încălcarea legii.

Atenționare COVID-19

Mai departe, tot istoricește și deschis vorbind, nu putem să nu recunoaștem că încercările de preluare a gestiunii multor fonduri de vânătoare, bazine piscicole și zone de pescuit de la asociațiile tradiționale ale vânătorilor și pescarilor sportivi din România, de către emanații puterii și interpușii acestora, s-au lovit în primul rând de viteză dating gelsenkirchen 2021 conducerii AGVPS și, doar pe urmă, de rezistența conducerilor unora dintre asociațiile afiliate, care s- au dovedit active în lupta dusă în interesul lor, dar și în interes comun.

În acest context prea bine cunoscut, dar parcă prea ușor uitat, s-a născut animozitatea exagerată și aproape generalizată la adresa AGVPS și a conducerii acesteia, căreia i-a urmat, în mod succesiv, nerecunoașterea AGVPS ca structură sportivă în anulprin prevederile Legii educației fizice și sportului, ștergerea AGVPS din Legea pescuitului și acvaculturii în anul și dispariția ei din textul Legii vânătorii și protecției fondului cinegetic în anul Aceste acțiuni ostile AGVPS, din partea parlamentarilor puterii și guvernanților vremii, precum și sprijinul ostentativ acordat asociațiilor generale și federațiilor fantomatice naționale potrivnice AGVPS AGVPS din România cu sediul la Bacău, Sindicatul Vânătorilor, Federația Națională de Pescuit Sportiv, Federația Română de Pescuit Sportiv, Federația Vânătorilor din România etc.

Scopul viteză dating gelsenkirchen 2021, al destructurării AGVPS și asociațiilor județene, a fost urmărit și prin stimularea înființării de noi și noi asociații în profil, fără îndeplinirea și respectarea condițiilor legii, și prin crearea posibilității existenței vânătorilor și pescarilor sportivi în afara asociațiilor în profil, și prin promovarea iresponsabilă a mii de noi membri vânători insuficient pregătiți.

În conjunctura nefavorabilă concis prezentată și altor acțiuni conjugate ale organismelor puterii, supraviețuirea AGVPS și a asociațiilor afiliate a constituit un adevărat miracol, posibil doar ca urmare a unității de care s-a dat dovadă și sprijinului efectiv acordat AGVPS, de către conducerile celor mai multe asociații afiliate, susținute la rândul lor de marea majoritate a membrilor fideli acestora, conștienți că, doar uniți, vor reuși să-și apere, cât de cât eficient, interesele și să salveze ceea ce se mai putea salva din propriul patrimoniu privat, precum și parte din efectivele de vânat și stocurile de pește moștenite de la înaintași.

Pe mai departe, doar aceeași unitate le poate proteja interesele și le poate garanta conservarea obiectului principal al activității lor, adică efective optime de vânat și stocuri normale de pește, țel comun al tuturor asociațiilor în profil și al membrilor acestora.

Dizidenții, ori nu pricep acest adevăr, ori sunt profitori care mizează pe rezultatul eforturilor celorlalți, ori urmăresc scopuri ilegale și imorale ascunse, contrare Statutului AGVPS care-i obligă la o conduită onestă, democratică și lipsită de interese materiale pe seama vânatului și a vânătorii.

În conjunctura nefavorabilă care persistă și se poate acutiza, riscantă în primul pentru conservarea efectivelor de vânat și a stocurilor de pește din habitatele naturale, pare să fi sosit momentul unei reconcilieri lărgite a lumii vânătorilor și pescarilor sportivi, prăduiți de gestiunea prea multor fonduri de vânătoare și zone de pescuit recreativ-sportiv gestionate anterior.

Fiindcă ar fi utopic să ne imaginăm o reconciliere totală a prădătorilor, sprijiniți de factorii puterii, și a prădaților, similară unei reconcilieri între lupi și cerbi de exemplu. Regruparea tuturor asociațiilor corecte lângă AGVPS din România și a eventualului parteneriat al acesteia cu alte entități naționale cu preocupări similare, de conservare a faunei sălbatice și a mediului acesteia sălbatic de viață, ar putea crea premizele unui pol convingător de putere împotriva tendințelor de prăduire care se manifestă încă, de mai mică anvergură, dar mult mai acut viteză dating gelsenkirchen 2021 în trecut.

viteză dating gelsenkirchen 2021

Gândindu-ne la regruparea rândurilor și la parteneriate, putem să ne ima - ginăm o entitate federativă de viitor, care să facă posibilă susținerea unitară și eficientă a intereselor vână torilor cu arme de foc, arcuri, capcane, păsări de pradă și câini de vânătoare, pescarilor undițari și pescarilor de competiții la diverse discipline staționar cadeți, tineret, speranțe, seniori și senioare, feeder, spinning, la crap și cu muscă artificială, custozilor ariilor naturale protejate și altor societăți și asociații de protecție a faunei sălbatice și a mediului acesteia și al nostru rb-sr dating viață.

Un deziderat care poate deveni realitate, stimulat tocmai de conjunctura nefavorabilă prezentată, așa după cum susține un angajat în slujba intereselor vânătorilor și pescarilor sportivi din România, care se pregătește să predea, la sfârșitul actualei legislaturi, ștafeta.

Neculai Șelaru Redactor-șef Ing.

De la închiderea sezonului precedent a trecut ceva timp și adesea am numărat zilele, una câte una, până la dezlegarea la păsăret. Înaintea deschiderii, este recomandat să facem câteva ieșiri pentru recunoașterea terenului și pentru a cunoaște traseele de deplasare ale păsărilor, dimineața spre locurile de hrănire, iar seara pe cele de înapoiere.

În timpul zilei îi putem aștepta la locurile de hrănire sau unde vin să bea apă. În general găsim aceste locuri la liziera pădurii, în preajma lanurilor coapte sau în apropierea fermelor cu silozuri de cereale. Deschiderea sezonului la porumbei salbatici este un bun prilej pentru verificarea tirului la zbor, dar și a îndemânării cu care punem în practică arta camuflajului în materie de vânătoare.

Amenajarea locului de pândă trebuie făcută cu atenție, deoarece porumbeii sunt recunoscuți pentru vederea lor deosebit de ageră.

România a fost exclusă din categoria zonelor de risc, începând cu data de 23 mai a. Persoanelor care călătoresc din România în Germania nu li se mai aplică obligațiile specifice zonelor de risc.

Ei pot distinge de la distanță atât mișcarea cât și schimbările terenului în zonele pe care îl frecventează. Locul de pândă poate fi pregătit înaintea primelor ieșiri, pentru a da timp păsărilor să se obișnuiască cu modificările apărute. Folosim materiale din teren astfel încât standul să nu iasă cu nimic în evidență și să se piardă, viteză dating gelsenkirchen 2021 cât posibil, în structura ambientului.

Îmbrăcămintea și viteză dating gelsenkirchen 2021 în culori și desene de camuflaj este de un real ajutor. Dacă nu dispunem de modele sofisticate, putem folosi culori uni, dar care să se încadreze în nuanțele naturale de moment ale locurilor.

Orice pată de culoare în discordanță cu cele înconjurătoare va atrage atenția porumbeilor. Acoperirea feței și a mâinilor este recomandată, iar dacă purtăm ochelari de soare sau de vedere, va trebui să fim atenți la reflexiile lentilelor pentru a nu ne trăda prezența în teren.

Gelsenkirchen în Veneția cu trenul

Atrapele pot fi folosite de regulă la locurile de hrană și adăpat și, uneori, și pe traseele de zbor. Ne vom poziționa cu vântul în spate, iar siluetele vor fi așezate în poziții cât mai naturale pentru a sugera faptul că locul este liniștit și sigur.

Putem așeza cele siluete, în formație, în formă de potcoavă sau U, astfel ca locul liber din centrul formației să fie folosit de porumbeii care vin, pentru a se așeza. Șocurile armei de vânătoare trebuie alese în funcție de distanțele la care tragem și de condițiile concrete din teren. Dacă folosim o upc dating cu două țevi, putem opta pentru un șoc mai deschis, cilindru sau cilindru îmbunătățit și unul mediu, modificat, pentru a putea acoperi distanțe variabile.

Prognoza meteo detaliată pe termen lung pentru orașul Gelsenkirchen cu o precizie de trei ore

În cazul armelor semiautomate putem folosi un singur șoc, de regulă cilindru îmbunătățit sau modificat în funcție de îndemânarea personală și de distanța la care ne propunem să tragem. Atenție și la muniția folosită. Este recomandat să echilibrăm puterea-gramajul cartușelor, cu șocul folosit și cu distanța la care tragem. Se folosesc de regulă alice de 2 2,5 mm, din plumb sau non-toxice, din oțel sau combinații ale acestuia, cele din urmă fiind mai rapide.

Avantajele oferite de rapiditatea alicelor de oțel se pot pierde însă foarte ușor dacă nu ne rezervăm timpul necesar de antrenament în prealabil, în poligon, pentru a ne însuși tehnica tirului cu acest gen de muniție. Iar viteză dating warszawa ne vom pregăti temele de casă cu conștiinciozitate, cu siguranță vom avea partide de vânătoare reușite, pe teren!

A urmat un instructaj sobru, ușor bolborosit și desfacerea, în fața tuturor, a pachetului sigilat cu subiecte ultra-secrete. Și atenționarea să lăsăm deoparte orice sursă de inspirație și telefoanele mobile. Apoi ni s-au transmis testele, pe rânduri, din mână în mână. Eram deja intrat în febra examenului, adică copleșit de emoție. De cum am primit testul, m-am repezit avid asupra celor 30 de întrebări, cu câte 3 răspunsuri pre-formulate, din aplicația jamaican dating trebuia să-l aleg și să-l bifez pe cel bun.

Unul singur, după viteză dating gelsenkirchen 2021 primisem asigurarea comisiei. Aparent simplu, dar cum să procedezi în acele momente de intensă tensiune, transformate treptat, treptat, în panică?

viteză dating gelsenkirchen 2021

Fiindcă panica s-a instalat pe măsura lecturării întrebărilor și răspunsurilor pre-formulate, unele puerile, altele docte, iar câteva de-a dreptul stupide. Identice cu o parte dintre cele cuprinse în erudita anexa 6, a celebrului Regulament pentru obținerea permisului de vânătoare. Lăsând la o parte aprecierile personale, dăm cuvântul prestigiosului colectiv de coautori, din gândirea cărora s-au născut afirmațiile incredibile ce urmează: cârduirea cerbului comun gruparea în cârduri ar avea loc până în luna aprilie într.

viteză dating gelsenkirchen 2021

Însăși anexa 6 la regulamentul precizat a fost concepută de reprezentanții acelorași instituții, în parte prin plagiere, iar în parte prin conceperea unor seturi de întrebări și răspunsuri originale, în general greșite sau derutante.

Astfel, examenul de vânător, exigent mai înainte de cooptarea reprezentanților statului în comisiile de examinare, a fost transformat în ceea ce a fost definit concis parodie și afacere. Conducerea AGVPS din România, străduindu-se să reprezinte corect interesele majore ale asociațiilor actuale de vânători, a criticat public, în mod repetat, procedura Mai sunt încă multe afirmații incredibile ale colectivului de coautori ai anexei 6.

Din lipsă de spațiu cerem îngăduința de a vă mai lectura doar întrebarea 75 din anexa 6: Ce specie de interes cinegetic viteză dating gelsenkirchen 2021 prezentată în imaginea de mai jos: a - pisica sălbatică; b - râsul c - jderul de piatră actuală de promovare a noilor vânători, fără exigență și la limita legii, și a sfârșit prin a decide să nu se facă părtașă la astfel de examinări, în care accentul este pus pe sumele exagerate încasate de examinatori, precum și pe alte beneficii materiale ale acestora, nicidecum pe nivelul pregătirii viitorilor membri ai unor asociații neguvernamentale.

Înfierând amestecul nelegal și imoral al statului în promovarea membrilor unor organizații neguvernamentale, AGVPS reliefează responsabilitatea exclusivă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru viteză dating gelsenkirchen 2021 mod de promovare, în unele cazuri frauduloasă, a noilor membri ai ONG-urilor vânătorești. Neavând nici o posibilitate de decizie în materie de examene de vânător, AGVPS din România se disociază pearland dating site actuala politică a statului în domeniu și refuză să mai delege reprezentanți ai acesteia în comisiile de examinare Consiliul AGVPS Iată așadar, un amalgam de întrebări puerile, docte sau greșite, unele normale, iar altele aberante, pe baza cărora, în decurs de fix o oră, se decide, absolut aleatoriu, soarta unui candidat la viteză dating gelsenkirchen 2021 de vânător.

 • Aproximativ de zboruri au fost anulate vineri din cauza zăpezii şi a frigului.
 • GERMANIA - Știri de ultimă oră și informații utile românilor din Germania
 • Одну из них я сейчас хочу использовать.
 • Bitrate 3G / 4G / 5G în Dortmund - radioclassicone.ro
 • Essen, Germania - Prognoza meteo pe termen lung Essen
 • Transportul aerian şi feroviar din Franţa şi Germania revine la normal

De cine? De un colectiv de examinatori, aparent sobri, aceiași peste tot, avizi de bani și de alte foloase necuvenite, însă complet dezinteresați de calitatea viitorilor membri ai unor asociații neguvernamentale, eminamente private. Cine leo fi dat totuși dreptul legal și moral să decidă, după mintea lor, componența viitoare a societăților vânătorești?

viteză dating gelsenkirchen 2021

Un fost ministru, printr-un ordin dictatorial, dat prin adaos nepermis la lege, în scopul transformării examenului de vânător într-o fabrică de procurat bani și de eliberat permise de vânătoare unor persoane insuficient instruite. În interesul cui? Aparent doar al examinatorilor. Dar, prea mulți și necuveniți bani, viteză dating gelsenkirchen 2021 pentru aceștia.

În sfârșit, amintiri urâte, lăsate în urmă. Fiindcă renunț să mai dau răspunsuri greșite la întrebări tâmpe, doar de dragul promovării unui pretins examen de vânător și al câștigării unui loc într-o societate civilă neguvernamentalădegradată continuu prin impunerea viteză dating gelsenkirchen 2021 noi membri, insuficient instruiți, pe criterii mercantile, de către stat, în detrimentul interesului societății civile și, până la urmă, al statului.

Toate aceste imagini, în succesiunile lor, fac posibil ca străbaterea suprafețelor să ne ofere nenumărate observații, ori întâmplări pline de savoare, pe care memoria le păstrează neștirbite în aducerile aminte. Pe atuncica și acum, vânatul predilect pentru o seamă de vânători, erau prepelițele, inclusiv cârsteii, pe care îi găseam în hotarele satului Răstoaca, așezat la confluența râului Milcov cu cel al Putnei, unde Societatea Vânătorilor Șoimul Putnei din Focșani avea arendate atât câmpul cât viteză dating gelsenkirchen 2021 Pădurea Dumbrăvița.

În suprafața acesteia, se găsea casa de vânătoare și mica fazanerie, încredințată lui Mihai Dorobanțu, iar în volierele de stocaj, erau crescuți puii de fazani destinați populărilor, conduși și ocrotiți workaholics dating citat cloști la acea vreme ouălele de fazani erau clocite de găini și puii rezultați erau hrăniți cu ouă de furnici în amestec cu planta coada șoricelului și brânză dulce de vaci în primle zile de viață.

Culturile agricole, la acea vreme, erau compuse din porumb cicantin de zilesfeclă furajeră, grâu de primăvară, orz, ovăz și floarea-soarelui, iar pe ici pe acolo petice cu trifoi, baza fiind meiul și parângul, formând toate un mozaic cultivat și agreat de pitpalaci. Propietățile rurale aveau lățimi de metri și lungimi de până la metri, a căror exploatare de la arat la recoltat se făcea în exclusivitate cu tracțiune animală și recoltarea era manuală, cu secera și sapa, cât era ziua de lungă.

Tractoarele și tratamentele chimice în loturile sătești erau inexistente, iar combaterea dăunătorilor agricoli lăcuste era lăsată în grija miilor de consumatori aripați, din toate speciile, încât produsele adunate erau ECO și mai ales BIO.

Prepelițele și cârsteii, fiind păsări de pasaj, soseau cu destulă punctualitate în jur de 20 aprilie, răspândindu-se prin culturile semănate, grăbite să-și formeze cuplurile și să depună pontele, pitpălăcind ori cârâind din zori și până seara târziu.

Astfel, la deschiderea sezonului 15 august ce coincidea cu ziua Sfintei Marii, prepelicarii înaintau din aret în aret fără grabă, pontările a patron fiind frecvente și de o rară frumusețe.

viteză dating gelsenkirchen 2021

Asemenea tablouri se petreceau în semănăturile culturilor de mei sau parâng, în zorii zilei, când geana purpurie a răsăritului transforma treptat roua dimineții în briliante jihyun donghae dating irizări de curcubee, atunci când soarele se ridica de-o palmă, fapt ce dădea câmpului o deosebită atractivitate pentru a-l străbate și vâna.

Aici nu pot sa numi amintesc de lucrarea Ciulinii Bărăganului de Panait Istratii.

 • Эта проблема решится сама собой, - возразил Элвин.
 • Vremea Neukirchen-Vluyn - Prognoza meteo pe termen lung | radioclassicone.ro
 • Глядя вниз, вдоль полосы сумерек, Джезерак и Хилвар могли одновременно видеть восход и закат над противоположными сторонами мира.
 • Germania | Ministry of Foreign Affairs
 • Vremea Nuremberg - Prognoza meteo pe termen lung | radioclassicone.ro
 • Vremea Gelsenkirchen - meteoblue

Cum deplasările le făceam cu docarul încăpător, a cărui bidivii îl purtau în trap domol doisprezerce kilometri, cei patru vânători, cu prepelicarii lor, cercetau fâștoacele vânând oarecum individual și arareori în tandem. Apoi, agoniseala conacului de dimineață era încredințată adâncimii puțurilor cu cumpănă, în care prepelițele se refrigerau ca în cele mai performante frigidere de mai târziu. Pe atunci, mânuiam o armă Dantine calibrul 16, servind-o pe pointerița Lady, școlită de mine, după infailibila metodă descrisă de Georges Lecca din Iași, în manualul Dresajul câinelui de aret, pe care îl învățasem pe de rost și-l aplicam, capitol cu capitol, în toate fazele vânătorii.

Date celulare în Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Germany

Acele amintiri le-am pomenit ca fiind istorie, viteză dating gelsenkirchen 2021 prezentul, fără a se deosebi tranșant în ceea ce privește modalitatea vânării prepelițelor, acestea fiind acum mult mai puține pe întinsele miriști, rotunjesc ciochinarele anevoie, chiar dacă ardoarea noastră și a câinilor de aret a rămas neschimbată, la fel ca atunci când ne ducem la Plevna, Luica, Trei Salcâmi, Smârdioasa, Cervenia sau alte locuri renumite din imensitatea Bărăganului.

Totuși și în prezent putem avea satisfacții la vânătoarea de prepelițe, iar dacă pregătirile sunt așa cum trebuie, putem avea certitudinea găsirii pitpalacilor, suficient de frecvenți, astfel încât partenerii patrupezi să ne delecteze cu areturile lor, ce ne -au provoacat întotdeauna emoții la această inegalabilă și pasionantă vânătoare.

Spațiul nu ne permisese și menționarea cifrelor privind decibelii focurilor trase din puști de vânătoare - cu țevi lise ori ghintuite - ca algoritmul de matchymaking coc vom prezenta aici câteva date. Dating minors florida german Roland Zeitler consacră 6 pagini acestei probleme, în volumul destinat celor ce își încarcă singuri cartușele cu glonț, intitulat Wiederladen für Jagd und Sport, Ed.

Hubertus, Österreichischer Agrarverlag, Leopoldsdorf bei Wien,de pagini. Măsurarea în decibeli a intensității s-a făcut la o distanță de 10,5 m în fața gurii țevii și la 5,3 m lateral față de axa țevii, de experți din Societatea Franken Consult-Gesellschaft für Ingineurwesen mbh, din Bayreuth, iar viteza gloanțelor s-a înregistrat la distanța 7 m după ieșirea lor din țeavă, de către autorul cărții.

Aceste date permit să se lămurească faptul că nu există deosebiri de intensitate foarte mari între detunăturile provocate de focurile trase folosind cartușe cu percuție centrală, mai ales la calibre potrivite pentru vânarea căpriorului.

Factori însemnați sunt: cantitatea de pulbere, lungimea țevii și razanța glonțului. În general țevile scurte provoacă o detunătură mai puternică dacă este utilizată o cantitate mai mare de pulbere. Calibre mici dar razante, cum sunt.