Combaterea ptsd și dating

Afișați mai mult. Fiecare Parte va încuraja sectorul privat, în special sectorul tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor, industria turismului şi a transportului, sectoarele bancare şi financiare, precum şi societatea civilă, să participe la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de prevenire a exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale asupra copiilor şi să pună în aplicare norme interne prin autoreglementare sau prin colaborare în materia reglementării.

The medical content currently focuses on tactical combat casualty care TCCC training for combat medical personnel, and includes topics, such as hemorrhage control, airway management, hypothermia, pain control and care of wounds and splinting etc.

TCCC focuses of providing the information you need to know to assess, treat and stabilize a patient at the point of injury.

wz 111

Additional content will be added over time to cover a broad range of military trauma training resources ranging from the most basic training, suitable for non-medical military personnel, and more advanced material for doctors, nurses and physicians assistants. The Deployed Medicine app was created by a multidisciplinary team of medical, learning and software engineers in close collaboration with U.

All medical content contained in this app was reviewed and approved by the Committee on Tactical Combat Casualty Care, which is composed of trauma experts from across the U. Army, Navy, Air Force and Marines.

rachel de la glee dating

Desfășurat Medicina este un serviciu de învățare inovativ dezvoltat pentru a completa educația medicală și formarea personalului militar din SUA, cu toate că o parte din conținutul medical ar putea fi aplicat pe scară largă pentru utilizarea de către furnizorii medicale civile. Informațiile conținute în această aplicație este conceput pentru a servi ca resursă suplimentară pentru a consolida formarea înainte, și pentru a vă ajuta să oferi îngrijire traume de înaltă calitate în setările desfășurate.

Articolul 9 - Participarea copiilor, a sectorului privat, media şi a societăţii civile Fiecare Parte va încuraja participarea copiilor, în conformitate cu nivelul lor de dezvoltare, la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor, programelor sau altor iniţiative legate de lupta împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale asupra copiilor.

Fiecare Parte va încuraja sectorul privat, în special sectorul tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor, industria turismului şi a transportului, sectoarele bancare şi financiare, precum şi societatea civilă, să participe la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor de prevenire a exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale asupra copiilor şi să pună în aplicare norme interne prin autoreglementare sau prin colaborare în materia reglementării.

Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere? Traduceți descrierea înapoi în engleză Statele Unite ale Americii Traduceți Deployed Medicine is an innovative learning service developed to supplement the medical education and training of U.

Fiecare Parte va încuraja mijloacele media să furnizeze informaţiile corespunzătoare privind toate aspectele exploatării şi abuzului sexual comise asupra copiilor, cu respectarea independenţei mass-mediei şi a libertăţii presei. Fiecare Parte va încuraja finanţarea, după caz, inclusiv prin crearea fondurilor, a unor proiecte şi programe desfăşurate de către societatea civilă menite să prevină şi să îi apere pe copii de exploatarea sexuală şi de abuzuri sexuale.

dating shows 2021 uk

Capitolul III - Autorităţile specializate şi structuri de coordonare Articolul 10 - Măsuri naţionale de coordonare şi colaborare Fiecare Parte va lua măsurile necesare pentru a asigura coordonarea acţiunilor la nivel naţional sau local dintre diferite autorităţi cu competenţe în domeniul protecţiei copiilor, a prevenirii şi luptei împotriva exploatării şi abuzurilor sexuale comise asupra acestora, în special în sectorul învăţământului şi al sănătăţii, al serviciilor sociale, forţelor de ordine şi al autorităţilor judiciare.

Fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă natură, pentru înfiinţarea sau desemnarea: unor instituţii naţionale sau locale independente care să promoveze şi să apere drepturile copilului, asigurându-le resursele şi stabilindu-Ie responsabilităţile specifice; unor mecanisme sau centre de colectare a datelor, la nivel naţional sau local şi În colaborare cu societatea civilă, cu scopul observării şi evaluării fenomenului exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, cu respectarea cerinţelor de protecţie a datelor cu caracter personal.

Combaterea hărțuirii online și promovarea bunăstării online

Fiecare Parte va încuraja cooperarea dintre autorităţile publice competente, societatea civilă şi sectorul privat, pentru o mai bună prevenire şi combatere ale exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

Capitolul IV - Măsurile de protecţie şi asistenţă pentru victime Articolul 11 - Principii Fiecare Parte va stabili programe sociale eficiente şi va înfiinţa structuri multidisciplinare care să asigure sprijinul necesar pentru victime, pentru părinţii şi rudele apropiate ale acestora şi pentru orice persoană care răspunde de îngrijirea lor. Fiecare Parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că, atunci când vârsta victimei nu este cunoscută cu certitudine şi există motive să se creadă că este vorba despre un copil şi, până la determinarea vârstei sale, victimei să i se acorde măsurile de protecţie şi asistenţă care sunt prevăzute pentru copii.

Articolul 12 - Raportarea suspiciunilor de exploatare sau de abuzuri sexuale Fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă natură, pentru a se asigura că regulile de confidenţialitate impuse de dreptul intern anumitor practicieni care sunt solicitaţi să lucreze cu copiii nu constituie un obstacol pentru posibilitatea acestora de a semnala serviciilor de protecţie a copilului orice situaţie în care există motive rezonabile susceptibile precum că un copil este victima exploatării combaterea ptsd și dating a abuzului sexual.

Sindromul de stres posttraumatic

Fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă natură, pentru a Încuraja pe orice persoană care cunoaşte sau are suspiciuni, cu bună credinţă, despre existenţa exploatării sexuale sau a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, să sesizeze serviciile competente. Articolul 13 - Liniile de asistenţă Combaterea ptsd și dating Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă natură, pentru a încuraja şi sprijini înfiinţarea serviciilor de comunicare, cum ar fi posturi telefonice sau de internet care să permită consilierea solicitanţilor, chiar confidenţial sau cu respectarea anonimatului acestora.

Articolul 14 - Asistenţa pentru victime Fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă natură, pentru a asigura asistenţă victimelor, pe termen scurt şi lung, în vederea recuperării fizice şi psihosociale a acestora. Măsurile luate în aplicarea prezentului alineat trebuie să ţină cont de opiniile, nevoile şi interesele copilului. Fiecare Parte va lua măsuri, în condiţiile prevăzute de dreptul sfaturi dating taur barbat intern, în vederea cooperării cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii competente sau cu alte structuri ale societăţii civile care acordă asistenţă victimelor.

Dacă părinţii sau persoanele în a căror Îngrijire se află copilul sunt implicate în exploatarea sexuală sau în abuzuri sexuale comise asupra acestuia, procedurile de intervenţie adoptate în aplicarea articolului 11, alineatul 1, vor include: posibilitatea îndepărtării autorului prezumat al faptei; posibilitatea retragerii victimei din mediul său familial.

heartbeat dating app

Condiţiile şi durata acestei separări se stabilesc în conformitate cu interesul suprem al copilului. Fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă natură, pentru a se asigura că persoanele apropiate victimei pot beneficia, dacă este cazul, de asistenţă terapeutică, în special de asistenţă psihologică de urgenţă. Capitolul V - Programe sau acţiuni de intervenire Articolul 15 - Principii generale Fiecare Parte va asigura sau promova, în conformitate cu dreptul său intern, programe sau măsuri eficiente de intervenţie pentru persoanele prevăzute la articolul 16, alineatele 1 şi 2, în vederea prevenirii şi reducerii la minimum a riscurilor de repetare a infracţiunilor de natură sexuală comise asupra copiilor.

Aceste programe sau măsuri trebuie să fie accesibile la orice etapă a procesului, în mediul carceral şi în libertate, toate în condiţiile prevăzute de dreptul intern.

  1. Dating speciale de pod
  2. Sindromul de stres posttraumatic - Wikipedia
  3. Он прошел лишь немного и понял, что Алистра даже не пытается идти за .
  4. Тогда, что бы ни произошло, вам не следует тревожиться.
  5. Поражение представлялось полным, и Олвин испытал горькое и какое-то еще и беспомощное разочарование.

Fiecare Parte va asigura sau promova, în conformitate cu dreptul său intern, dezvoltarea de parteneriate sau alte forme de cooperare între autorităţile competente, în special între serviciile de sănătate şi cele sociale, şi autorităţile judiciare şi alte organe care răspund de monitorizarea persoanelor prevăzute la articolul 16, alineatele 1 şi 2. Fiecare Parte va prevedea, în conformitate cu dreptul său intern, efectuarea unei evaluări a gradului de pericol şi risc posibil de repetare a infracţiunilor prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie, de către persoanele vizate de către articolul 16, alineatele 1 şi 2, cu scopul identificării programelor sau măsurilor adecvate.

Fiecare Parte va prevedea, în conformitate cu dreptul său intern, efectuarea unei evaluări a eficienţei programelor şi măsurilor puse în aplicare. Articolul 16 - Beneficiarii programelor şi acţiunilor de intervenire Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că persoanele urmărite pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie pot avea acces la programele sau măsurile menţionate în articolul 15, alineatul combaterea ptsd și dating, în condiţii care nu sunt nici prejudiciabile şi nici contrare drepturilor la apărare şi cerinţelor unui proces echitabil şi imparţial, în special cu respectarea regulilor ce guvernează principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Очень постепенно, долгие тысячи лет шло приближение к идеалу безупречной машины - идеал этот некогда был мечтой, потом стал отдаленным будущим и, наконец, реальностью: НИ ОДНА МАШИНА НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ Здесь покоилось конечное воплощение этого идеала. Его достижение отняло у человека не менее ста миллионов лет, и в момент триумфа он навсегда отвернулся от машин. Они достигли совершенства и, следовательно, могли вечно заботиться сами о себе, в то же время служа человеку. Элвин более не спрашивал себя, который из этих безмолвных белых предметов и есть Центральный Компьютер.

Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că persoanele condamnate pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute în conformitate cu prezenta Convenţie pot avea acces la programele sau măsurile prevăzute de către articolul 15, alineatul 1.

Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că programele sau măsurile de intervenţie sunt aplicate sau adaptate pentru a răspunde necesităţilor de dezvoltare ale copiilor, care au comis infracţiuni de natură sexuală, inclusiv pe cele ale copiilor care nu au împlinit încă vârsta răspunderii penale, în scopul soluţionării problemelor lor de comportament sexual.

Traducere din limba engleză

Articolul 17 - Informarea şi consimţământul Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că persoanele prevăzute la articolul 16 şi cărora li s-au propus programe sau acţiuni de intervenire sunt pe deplin informate referitor la motivele pentru care li s-a făcut propunerea şi că ele consimt să beneficieze de programul sau măsura respectivă în deplină cunoştinţă de cauză.

Fiecare Parte se va asigura, în conformitate cu dreptul său intern, că persoanele cărora li s-au propus programe sau acţiuni de intervenire le pot refuza, iar în cazul persoanelor condamnate, că acestea sunt informate cu privire la consecinţele posibile ale unui eventual refuz.

vh1 dating show steve

Capitolul VI - Dreptul penal material Articolul 18 - Abuzuri sexuale Fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă natură, pentru a se asigura de incriminarea următoarelor fapte comise cu intenţie: activităţile sexuale cu un copil care, potrivit prevederilor în vigoare ale dreptului naţional, nu a împlinit vârsta legală pentru viaţa sexuală; activităţi sexuale cu un copil dacă: se foloseşte constrângerea, forţa sau ameninţările; sau se abuzează de o poziţie recunoscută ca fiind de încredere, de autoritate sau de influenţă asupra copilului, inclusiv în cadrul familiei; sau se abuzează de o situaţie de vulnerabilitate deosebită a copilului, mai ales datorită unui handicap psihic sau fizic sau datorită unei situaţii de dependenţă.

În scopul aplicării alineatului 1 de mai sus, fiecare Parte va decide vârsta până la care sunt interzise relaţiile sexuale cu un copil.

dating visalia ca

Prevederile alineatului 1 a nu sunt menite să guverneze activităţile sexuale consimţite între minori. Articolul 19 - Infracţiuni referitoare la prostituţia infantilă Fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie legislative sau de altă natură, pentru a se asigura de incriminarea următoarelor fapte comise cu intenţie: recrutarea unui copil pentru a practica prostituţia sau pentru a determina un copil să participe la prostituţie; constrângerea unui copil să se prostitueze sau obţinerea unui profit din, sau exploatarea în altă manieră a unui copil în asemenea scopuri; recurgerea la prostituţia infantilă.

În sensul prezentului articol, termenul "prostituţie infantilă" desemnează faptul de a folosi un copil pentru activităţi sexuale atunci, când se oferă sau se promit sume de bani sau orice altă formă de remuneraţie sau de răsplată, indiferent dacă această plată, promisiune sau răsplată se oferă copilului sau unei terţe persoane.

R 91 11 a Comitetului de Miniştri, referitoare la exploatarea sexuală, pornografie, prostituţie şi traficul de copii şi tineri, Recomandarea Rec 16 privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi Convenţia privind criminalitatea informatică ETS Nr.

Articolul 20 - Infracţiuni referitoare la pornografia infantilă Fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau de altă natură, pentru incriminarea următoarelor fapte comise cu intenţie şi fără drept: producţia de pornografie infantilă; oferirea sau punerea la dispoziţie a pornografiei infantile; distribuirea sau transmiterea pornografiei infantile; procurarea de pornografie infantilă pentru sine sau pentru altul; obţinerea accesului cu bună ştiinţă, prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor, la pornografia infantilă.

În sensul prezentului articol, termenul "pornografie infantilă" desemnează orice material care prezintă, în manieră vizuală, un copil care desfăşoară un comportament sexual explicit, real sau simulat, sau orice reprezentare a organelor sexuale ale unui copil, în mod special în scopuri sexuale. Fiecare Parte îşi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau parţial, prevederile alineatului 1. Fiecare Parte îşi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau parţial, prevederile alineatului 1 f.