Latino bays dating. Verificați disponibilitatea

El răspunsă: Ori aşea, ori aşea, eu tot voi să dobândesc. Chişinău: Ştiinţa, Conştiinţa de sine şi reprezentarea de sine sunt noţiuni indispensabile pentru autoidentifi carea persoanei.

Rădăcinile războiului rece [ editați ] Actrița America Ferrara Mulți analiști subliniază că unul dintre factorul principal, dacă nu chiar principalul, în actuala migrație masivă a hondurezilor începând la sfârșitul anilor '80 la începutul anilor '90 a fost ocupația militară a Statelor Unite în Honduras și influența enormă a acesteia asupra Hondurasului de pe vremea Reagan. Anii au fost o perioadă plină de invazie și ocupație a soldaților americani în solul hondurian.

Statele Unite sub guvernul administrației Reagan au ordonat sute de soldați americani care au staționat la baza Palmerola din apropiere în acea perioadă sub scuza opririi socialismului în America Centrală. A fost o altă misiune a SUA de a șterge orice comunism care avea loc în Honduras.

castelul datând din beckett

Președintele Reagan a văzut Hondurasul ca un punct strategic pentru creșterea influenței SUA în regiune. Acest eveniment a fost cheia relației dintre SUA și Honduras. Datorită faptului că SUA au dominat o mare parte din bogăția și forța de muncă din Honduras, acest lucru a provocat sentimente de resentimente, izolare și anxietate în lucrătorii hondurezi care alcătuiau cea mai mare parte a clasei joase, deoarece o mare parte a populației native a avut de-a face cu realitatea situației lor economice.

viteză dating paris aout 2021

Mulți nativi au avut de suferit când au fost vândute terenurile și proprietățile lor private. Mai mult, Statele Unite sunt unul latino bays dating principalele motive care au dus la o imensă migrație a hondurezilor către Statele Unite. La sfârșitul anilor șimajoritatea americanilor hondurezi locuiau în New Orleans Mulți tineri hondurezi-americani studiază în institutele de artă diverse discipline artistice.

Muzică [ editați ] Acestea sunt două pante ale muzicii honduriene, La Punta, de origine afro-caraibianămai originară din populația Garifunași muzică marimbamai conectată la identitatea mestizo-criollo a țării, cu toate acestea Honduras are versiunile sale ale altor genuri latine, cum ar fi ca salsa. Alți hondurieni au contribuit la muzica rock, datorită exploziei rockului în Honduras în anii 80 și Serviciul militar [ editați ] Hondurienii americani au participat activ la serviciul militar american din cel de-al doilea război mondial.

Meditaţiile despre viaţă şi moarte sunt meditaţii despre o permanenţă a spiritului uman. Poetul este în căutarea absolutului prin puterea gândirii omeneşti.

Hotel Latino Preturi, fotografii, recenzii, adresa. Costa Rica

Neliniştit, el găseşte în gândire forţa de a birui şi de a trece de circumstanţe Poetul cizelează maximele ca pe o marmură, ori le lasă ca pe o stâncă sfărâmată, le concepe de sine stătător, ori le prinde ca pe podoabele operei sale.

Eminescu nu gândeşte pentru maxime, ci maximele se desprind din gândirea sa. Cugetările lui sunt pietre nu pentru un altar, ci pentru toate drumurile existenţei [2, p. XV - XVI]. Cantemir a început prin a culege, a studia şi a cunoaşte în adâncime paremiologia poporului român, adică proverbele şi zicătorile moldoveneşti.

Întreaga lui operă musteşte de ziceri populare, de proverbe şi zicători unele folosite întocmai, altele modifi cate şi dezvoltate, altele create în spirit folcloric.

20+ aparitii de efect ale actritelor de telenovele pe covorul rosu

Ele ne predispun la meditaţie, ne invită să savurăm o înţelepciune cristalizată într-o formulă scăpărătoare, plină de sugestii şi memorabilă, ne îndeamnă s-o raportăm apoi la propria experienţă de viaţă şi să desprindem un tâlc pentru noi înşine, în latino bays dating de a ne îmbogăţi inima şi 26 cugetul, purifi cându-le şi sublimându-le. Prin intermediul lor abstractul se concretizează, iar concretul se abstractizează şi se generalizează, devenind etern-uman.

Iată câteva exemple edifi catore din Istoria ieroglifi că : din pricinile mici mari gâlceve să scornesc şi ţânţariul se face armăsariu ; voi afl a ac de cojocul lui ; pre leul mort şi şoarecii se caţără confruntaţi cu proverbul african: când elefantul e în mlaştină, pe capul lui se caţără până şi o broască ; precum să dzice dzicătoarea, că de oi grăi, oi muri, de oi tăcea, oi plesni, şi din douî răutăţi carea de mai bună să aleg mintea nu-mi poate nimeri azi proverbul sună aşa: vorbeşti, găureşti, taci, bubă faci ; un nebun o petricea în fundul mării aruncă, pre care o mie de înţelepţi să o scoată vrednici în stare n.

Chiar şi atunci când explică pentru prima dată în cultura românească unii tropi tropuricum ar latino bays dating hiperbola, el aduce exemple din limba populară: laude peste putinţa fi rii când dzicem frumos ca soarele, mânios ca focul, înger pământean. Dorind să perfecţioneze lumea imperfectă, D. Cantemir de multe ori îmbină măiestrit în osmoze originale paremiologia populară cu propria cugetare sentenţioasă: minciuna dating huntingdon uk grăită şi adevărul grăit în minciună îl preface ; O bună parte din aforismele lui D.

Cantemir se centrează cum e şi fi resc în cazul unui mare fi lozof de factură stoică în jurul adevărului, binelui, frumosului etc. Cine nu ştie, bunăoară, acest frumos aforism: Sufletul odihnă nu poate afla până nu găseşte adevărul, carile îl cearcă, oricât de departe şi oricât de cu trudă i-ar fi a-l nimeri.

  • Datând pe cineva în reabilitarea drogurilor
  • Hondureni americani - radioclassicone.ro
  • Dating jucători de hochei

Sau: Şă nu cauţi altă frumuseţe şi altă lumină mai frumoasă şi mai strălucitoare decât cea dumnezeiască. Ca unul dintre cei mai luminaţi fi lozofi, cărturari, scriitori ai timpului, D. Cantemir a conştientizat foarte bine adevărul că limba română de atunci era încă brudie adică: crudă, necoaptă, 25 27 26 nedezvoltatăde aceea ea trebuie să fi e îmbogăţită cu neologisme, şi înserează la începutul romanului Istoria ieroglifi că acea Scară a numerelor şi cuvintelor străine şi tâlcuitoare, unde explică, pentru prima dată, o mulţime de termeni literari de primă importanţă, noţiuni de poetică, retorică, stilistică, precum datând un om de clasă muncitor retor, tropi, hiperbolă, alegorie, simbol, dialog, ironie, comedie, tragedie etc.

Dându-şi bine seama că cititorul timpului nu avea habar de alegorie, simbol, parabolă, el îşi încheie acelaşi roman cu o altă scară: Scara numerelor şi cuvintelor ieroglifi ceşti tâlcuitoare, unde decodează mulţimea de alegorii ale romanului. La fel, în prefaţa romanului, a avut grijă să preîntâmpine cititorul, încă neiniţiat, să treacă peste sentinţe, dacă acestea prezintă o difi cultate în calea înţelegerii naraţiunii.

Criticul şi istoricul literar Vasile Coroban, investigând cu pătrundere proverbele şi sentinţele din opera cantemiriană, observa cu justeţe în monografi a sa despre scriitorul umanist că D. Cantemir aforisticul a procedat ca şi moralistul francez La Bruyère, care, în a sale Caractere, afi rma: Ceea ce am vrut să scriu eu, de altfel, nu sunt maxime; ele sunt ca un fel de legi în morală, şi mărturisesc că n-am nici destulă autoritate, nici destul talent pentru a face pe legislatorul; eu ştiu chiar că aş fi păcătuit contra uzanţelor maximelor, care vreau, asemenea oracolelor, să fi e scurte şi concise [3, p.

Deşi, trebuie să specifi căm, că D. Cantemir e superior în multe privinţe autorului francez al Caracterelor. Înţelepciunea lui D. Cantemir se manifestă nu numai prin intermediul aforismelor, maximelor, sentinţelor, apoftegmelor. Ca şi în Biblie, în opera lui sunt folosite frecvent parabolele, alegoriile, childurire, povestioarele cu tâlcuri revelatoare, emblemele, poantele, paradoxul, simbolul, aluzia etc.

Site-ul de dating cipriot câteva din ele: fabula latino bays dating calul neînvăţat, simbol al libertăţii, povestea păstorului de râmători, fabula dată în rezumat Trestia şi Bradul, povestea Vulpii, răscoala albinelor şi a muştelor etc.

Într-o perioadă când critica în genere şi critica artistică era considerată numai în plan negativ, ca defăimare, ca ponegrire, ca duhul cel rău, într-un cuvânt ca o acţiune distructivă, Dimitrie Cantemir, pentru a atrage atenţia asupra funcţiei pozitive a actului critic, în lucrarea de tinereţe Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufl etului cu trupulreproduce o parabolă din antichitate legată de pictorul din Grecia antică Apelles, pentru a demonstra că artistul are neapărată nevoie de a-şi confrunta propriile-i creaţii cu ochiul critic al publicului, al criticului în genere.

Se povesteşte că 28 acest pictor înzestrat, după ce-şi executa tablourile, le scotea în stradă, se ascundea într-un loc potrivit şi asculta cu atenţie părerile trecătorilor. După aceasta, el îndrepta şi îmbunătăţea anume acele părţi ale tabloului care au fost ponosite de către trecători.

Faptul învederează că marele nostru cărturar, având o conştiinţă de sine a literaturii, avea concomitent şi o conştiinţă de sine a criticii literare, conştientizând destul latino bays dating bine una din funcţiile primordiale ale actului critic în genere, care, în România, va fi exprimat abia peste de ani de către Alecu Russo în articolul Poetul Dăscălescu el vorbeşte despre cele 2 funcţii ale criticii: de negare a mediocrităţilor şi de încurajare a tot ce este bun literar, de critica sănătoasă ce răspândeşte bunul.

Până şi Ion Heliade Rădulescu, însusţinea că nu e vremea de critică, copii, căci critica este o răutate a iadului, ea este nepriincioasă literaturii cel puţin, la acea dată. În cazuri aparte, D. Cantemir, care avea simţul umorului şi al ironiei, apela şi la înţelepciunile cu poante hilare ale anecdotelor uneori fără pierdea. Aşa e cazul cu rămasul bărbatului cu trântitura muierilor reprodusă şi de V.

Corobancare înseamnă izbândă şi latino bays dating caz şi în altul: Ieste poveste că vrând două muieri să să trântească dzicea, ori care s-a birui să facă voia bărbatului. Bărbatul îndată a să găti începând, ele dzicea: ce te găteşti?

El răspunsă: Ori aşea, ori aşea, eu tot voi să dobândesc. De mai notat faptul că de la poetica şi stilul sentenţios al lui D. Cantemir multe punţi există spre poetica şi stilul lui I. Creangă, M. Sadoveanu, I. Druţă ş. Un exemplu mai mult decât grăitor: la D. Cantemir: Luatu-s-au piedică, lipseşte pacostea, nu să vede vrăjmaşul, dusu-s-au pizmaşul, unul către altul spuind, ca de un bine prea mare să bucură şi ca o fericire nespusă să desfată ; la I.

Druţă: Ci întreaba tu-te-ai vreo dată, cititorule, de ce sărbătoarea naşterii mântuitorului vine o dată cu primii fulgi, şi noi o sărbătorim în pragul marilor friguri, când totul zace zgribulit, înţepenit? Gânditu-te-ai de ce oare atotputernicul, dintre atâtea zile senine şi calde ale anului, a ales-o pe cea posomorâtă, pentru venirea unicului său fi u pe pământ? Spre sfârşit, ne latino bays dating regretul şi nedumerirea în legătură cu faptul că autorul substanţialului studiu Gândirea aforistică în cultura română Bucureşti,Marin Voiculescu, n-a găsit de cuviinţă să introducă măcar un paragraf despre aforistica lui Dimitrie Cantemir.

În ciuda afi rmaţiilor cum că aforismele lui Cantemir nu au valoare universală, cum că ar fi prea legate de anumite realităţi 27 29 concrete ale timpului în care a trăit, ele sunt totuşi scrise pentru toate drumurile existenţei umane, vorba lui Marin Bucur în legătură cu aforistica eminesciană.

Referinţe bibliografice 1 Vianu, Tudor. Dicţionar de maxime comentat. Bucureşti: Editura Ştiinţifi că, 2 Bucur, Marin.

Hondureni americani

Ediţie îngrijită de Marin Bucur. Dimitrie Cantemir scriitor umanist. Chişinău: Cartea Moldovenească, 30 LIDIA GROSU Segretario del Senato nell Università di Stato della Repubblica Moldova L Umanesimo nella poesia femminile Umanismul în poezia feminină Viviamo una fase in cui registriamo la presenza, a livello mondiale, di mancanza di coscienza civica, politicizzazione, corruzione, debolezza della memoria storica, volgarità, e altre malattie sociali quali arroganza, cinismo, che hanno acquisito una larga diffusione.

Per questo ritengo importante, latino bays dating come non mai, perpetuare i valori dell umanesimo, risvegliare l interesse per questi valori portando all equilibrio le necessità e le aspirazioni dei popoli, innalzandoli sul piedistallo del bello, qualità che, alla fi ne, salverà l umanità. Questo ruolo spetterebbe alla letteratura, in modo particolare alla poesia.

Come diceva Bernard Noli, la poesia deve avere un ruolo essenziale nella lotta contro la barbarie e contro tutte le costrizioni ideologiche, lotta che include in sé la condizione di sopravvivenza di quello che si defi nisce l umano.

26 de ani bătrân cu vârsta de 40 de ani

Nel presente saggio presento un analisi della poesia al femminile, esaminando i lavori delle autrici Biancamaria Frabotta e Victoria Fonari Nelle loro opere, infatti, percepiamo il culto della bellezza, e l attenzione prioritaria al tema primordiale dell amore e del sentimento.

Nella sua Estetica, Hegel afferma che la letteratura occupa la cima della piramide nella gerarchia delle arti. In questo contesto, la poesia comunica idee, risveglia emozioni, comprende tutte le forme dell espressione, manifestandosi come un arte capace di trattare qualsiasi argomento in qualsiasi forma.

L elemento fondamentale della poesia è l immaginazione che è alla base di tutte le forme dell arte.

Perché non cercare il rifugio in un buon libro, l antidoto della civiltà? Un buon libro rende più forte l anima e le dà la serenità osservava Delacroix, insegnandoci in questo modo a valorizzare il tesoro della spiritualità. Lo scambio di idee, visioni e concetti ridesta alla vita e cristallizza un immagine impressionante: l immagine spirituale dell epoca in cui viviamo. E il caso di fare un breve excursus storico per poter portare un elogio al Paese che ci ha dato Ovidio e le sue indimenticabili canzoni d amore, Paese che latino bays dating conservato la culla dei miti, delle leggende, delle fi abe, in generale della cultura, attraverso l Antica Roma.

Si tratta d Italia, che in epoca Rinascimentale ha promosso un ideologia nuova, l Umanesimo, caratterizzata dai seguenti tratti: libertà dello sviluppo della personalità umana, culto dell antichità, ammirazione per i valori dell antichità attraverso Petrarca, Boccaccio, Mirandola, Lorenzo Valla, etc. I veri promotori dello sviluppo del progresso umano s ispirano tuttora alle sorgenti eterne dell Umanesimo Latino.

Costoro sono i creatori dei valori universali che l Italia ha dato al mondo. Sono loro a mantenere viva la fi amma dell originalità, promuovendo il culto del bello attraverso la loro fonte di ispirazione, ovvero il sentimento dell amore, chiamato anche il periplu lirico planetario.

Dorina Chiriac – Ambasador al Campaniei Artiștii pentru Artiști, ediția | UNITER

Vorrei fare alcune rifl essioni sulla poetica della nostalgia femminile, rappresentata da due autrici: Biancamaria Frabotta e Victoria Fonari. Le similitudini della creazione di queste due poetesse passa attraverso il sentimento del desiderio nostalgico: la nostalgia per la vita, per la Patria, per la tristezza, la separazione, l amore: un ampio spettro di sensi e sfumature semantiche.

Ma prima di parlare dell incanto della formula poetica, basata sui brividi della ricerca dell armonia, che evita l ironia e valorizza gli alti ideali umani, vorrei mettere a fuoco alcune concezioni di esegeti, che si pronunziarono a margine della nozione di desiderio nostalgico.

dating etapa 3

La parola nostalgia viene da dolor dal latino classicodivenuto dolus nel latino volgare e si conserva nell italiano dudosardo dolufriulano dulprovenzale e catalano dollo spagnolo duelocome afferma Ovidiu Densusianu 2. Si considera unanimemente che questo sostantivo provenga dal latino popolare dolus, un postverbale di dolire, che in latino signifi ca sia sopportare un dolore fi sico o morale che si incontra con la forma di durare che viene sostituita man mano con durere sia manifestazione del sentimento di commiserare, compassione per qualcuno, di tristezza per qualcosa o qualcuno.

Casa Latina

Ovidiu Densusianu sostiene che latino bays dating latino popolare dolus ha sostituito il classico dolor, ed è diventato in romeno dor, forma che ha ricevuto una sfumatura speciale, allontanandosi della signifi cazione primitiva 3. Osservando che la nozione dor appare nell aromeno e megloromeno, Coteanu opina che il latino dolus ha cominciato ad esprimere qualcosa di specifi co dell anima romena, di renderci quel lirismo di angoscia, di malinconia che percorre la nostra poesia popolare 4.

Si è anche detto che la parola dor potrebbe esprimere un aspetto dell anima del romeno. Lucian Blaga afferma che la stessa rappresenterebbe anche un ipostasi romena dell esigenza umana 5. Promovendo dei valori attraverso l insegnamento ai latino bays dating specialisti nel campo della fi lologia, l universo lirico di queste due autrici, è penetrato nella ricerca, che riscopre le vecchie 31 33 cose come diceva il poeta Eminescu Toate-s vechi şi noi sunt toate Tutto è vecchio, e nuovo è tutto.

Scrive poesia, romanzi, saggi critici. Ha pubblicato i volumi di poesia: Il rumore bianco, Feltrinelli, ; Appunti di volo e altre poesie,; Controcanto al chiuso, ; La viandanza, ; High Tide, ; Terra contigua, ; La pianta del pane, ; Dating după văduvă eterni lavori, ; il romanzo Velocità di fuga, ; la trilogia teatrale Trittico dell obbedienza, e diversi saggi di critica letteraria.

Il critico italiano Stefano Giovanardi, riferendosi alla creazione dell autrice, dice: Un espressività non molto diffusa nella poesia recente accorda alla poetessa una dissonante maturità ed una rara plenitudine della canzone, come anche un ampia capacità di reagire al presente della poesia ed alla storia, ripugnando qualsiasi forma di postmodernismo e qualsiasi ripresa delle reliquie del culto arte per arte 6.

Nella raccolta più recente Poesie per Giovanna, tradotta in romeno dalla poetessa Ana Blandiana, siamo catturati dal miracolo di un assenza che denota emozioni di un intensità profonda, da sentimenti che ci invitano ad un viaggio per il mondo della voce alb înstelată de lumină albastră, dove il blu simbolizza l infi nito dell intimità dell avvicinamento che accentua la distanza.

Nella poesia di Victoria Fonari incontriamo lo stesso blu che rallenta l istante. I poemi dell autrice Biancamaria Frabotta rappresentano una scala, nella quale al salire di ogni gradino viene da chiedersi: che cosa seguirà? E ci si scoprirà a rispondere: l ascensione sentimentale, quel dor romeno che troviamo anche nell opra di un autrice italiana, che porta l impronta del latino popolare dolus Il sogno della libellula.

È questo uno stralcio di un poema del nuovo volume di versi Il sale della passione, che vuole signifi care il tacere del tempo, la stagione bella di un tempo di cui fa parte anche Victoria Fonari: il tempo della rinascita, dell amore e del calore, dell aspirazione, del sogno del volo.

Ma il volo, come stato interiore dell io lirico, rimane ad essere, per il momento, una caratteristica della poesia di Victoria Fonari secondo Ana Ghilas, dottoressa in fi lologia, che ne parla in un suo articolo 7 La poesia di questa autrice palpita, aspirando all unicità verso uno spettacolo delle foglie astrali, dell istante del volo, delle stelle che sporgono la clessidre del tempo.

La voce lirica della poesia offre ai versi un effetto sonore e musicalità attraverso una preghiera detta a fi or di labbra. Intorno a quest udito temporale acuto si muove l io lirico.

Sviluppando un ampia attività nel campo della didattica e della scienza letteraria, Victoria Fonari è una romantica tenace. L ars poetica costituisce una pagina luminosa nella sua biografi a. Ha pubblicato il volume di versi Zbor în antitezăè presente con suoi versi nelle raccolte Nu e om să nu fi scris o poesievvIubire de metaforăTentaţia metaforeianche sulle pagine del settimanale Literatura si Arta e nella rivista di cultura d Italia Amnesia Vivace.

Recentemente ha pubblicato Hermeneutica literara latino bays dating, opera dedicata agli studenti, ai professori, a tutti coloro che sono interessati all arte dell interpretazione critica. La poetessa in Sale della passione dimentica del tempo e perde questo tempo.

Sul margine dell assoluto. L Autrice evita l astratto e mette l accento sulle qualità ordinarie dell uomo. Per lei la poesia rappresenta la libertà di esprimersi attraverso la metafora sincera, attraverso la verità dell istante sigillato sulla carta Poesia Attraverso la poesia lirica Poarta Il Portonepassa verso, da qualcosa di caro, vecchio, nuovo, vicino, e allo stesso tempo, anche sconosciuto.

  • Dating profilul eșantionului
  • Cine sunt câştigătorii premiilor muzicale „Billboard Latino” | radioclassicone.ro
  • Site-ul de dating în nakuru

Questo portone apre nuovi orizzonti nello svelare sentimenti nobili. La colomba appare come un simbolo, l uccello dell amore, ma anche delle virtù vicine alla mansuetudine, all innocenza, alla timidezza, alla pace: O plasă aruncată în azur.

Neanche le emozioni vissute vicino al mare, al sole, alle stelle, neanche la bellezza degli alberi esotici, tanto desiderata e presente nell immaginazione dei romantici innamorati, niente può sostituire la nostalgia di casa, delle quattro stagioni, latino bays dating, in un paese di mare acquista un altro signifi cato.

In conclusione, la passione per la metafora appartiene senza dubbio alla sfera umanitaria. Da qui nascono le similitudini fra queste due autrici Victoria Fonari e Biancamaria Frabotta che mi sono tanto care per la loro poesia moderna, per la promozione di valori, e la partecipazione diretta alla creazione di questi. La loro intelligenza artistica è espressa attraverso la creazione di alcune polifonie di sensi profondamente umane, la loro discrezione della parola e l arringa per la metafora straluce la quintessenza delle cose.

Il discorso moderno suggerisce l uscita dal labirinto attraverso la vibrazione dell anima, per esteriorizzare emozioni di intensità.

obțineți id-ul dating

Lavorando con passione e talento la pietra della parola, le due poetesse sanno svincolare le più pure risorse dell emotività. La luce e il volo sono due qualità della loro poesia, che denota il senso, l essenza della vita: solo con la luce nel cuore puoi 35 37 catturare e trasmettere la luce Luce dalla luce, Dio vero dal Dio vero.

Il volo, nel discorso lirico, è attirato dalla luce; e da qui emerge la preponderanza del romanticismo negli istanti desiderati, sognati. Victoria Fonari. La plasticità dei versi, il loro lirismo ci colpisce per l umano e il bello.

L inconciliabilità con le imperfezioni della realtà non diminuisce l aura del verso modellato: la vita vive ancora nelle nostre anime Victoria Fonarie la voce davanti a noi sta conversando Biancamaria Frabotta.

Dorina Chiriac – Ambasador al Campaniei Artiștii pentru Artiști, ediția 2017

Dunque, la poesia è una via che porta verso e dalla grande luce dell umanesimo latino: prendiamo questa via e aumentiamo la nostra gioia per quello che potrebbe compiersi ovvero la riduzione al minimo di ogni sorta di cataclisma e l avvicinamento alla luce attraverso la verità della parola.

Poate maiales, de ce să nu spunem cu glas tare, de seriozitatea bucuroasă apoeziei sale. Armando Romero, Unagravedad alegre.

un nou site de dating în japonia

Volume publicate: Despre cărţi şi alţi demoniRetorica măştilor în proza interbelică românească. Zamfirescu, G. CălinescuLecturi în labirint ,Literaturauniversală şi comparată.

Puncte de reper înevoluţia romanului universalEvoluţia formlorromaneşti. Între modernism şi postmodernism Traduceri:Octavio Paz, Copiii mlaştinii. Poezia modernă de la romantism laavangardăManuel Cortés Castañeda, Oglindaceluilalt.