Dating sider med nascut

Cea mai mare parte a masei s-a concentrat în centru, formând o protostea , în timp ce restul s-a aplatizat, formând un disc protoplanetar , din care s-au format ulterior planetele și alți sateliți ai Soarelui. La tribună, profesorul, dr. La un minim solar obișnuit, petele sunt greu vizibile, uneori deloc, iar cele care apar apar la latitudini heliografice mari.

Nepoții Gicu și Emil se simt bine la bunei în brațe. După moartea Șurei, împreună cu sora mea Lenuța, sora Șurei, Maricica, și Gicușor, rămas orfan de mamăaugust. Sofronie Baciu cu feciorii Cu soția Maria, în dans Acasă, încă cu tata în viață12 mai. Dating sider med nascut cu strănepotul Dan și sora Elena Bunelul cu nepoțelul Gabriel și părinții lui Baciu: tată și bunic.

După botezul nepoțelului George Baciu, cu rudele La botezul lui Emily Cu actrița Ninela Caranfil Examinarea la Volontirovca a militarului înecat, cu profesorul V. Întîlnirea cu colegiii de grupă. Peste 20 de ani de la absolvirea Institutului de Medicină Delegaţii Moldovei la un simpozion ştiinţific din Iaşi. De la stînga: M. Dresler, Timişoara; Gh. Scripcaru, Iaşi; Gh. Botezatu; V. Astărăstoaie; Gh. Baciu; I. Cuvşinov şi S. Ungurean Datând chat-uri online Colectivul catedrei.

Directorul Centrului de Medicină Legală, prof. Baciu, în biroul de lucru Delegații I Conferințe a medicilor legiști din R. În centru, Gh. Baciu cu Anatol Solohin Moskova. În picioare, din dreapta, prof. Palatul Sindicatelor. Ghidirim s. Baciu cu doctorandul din Yemen, Mohamed Nagi Primul Congres Internațional al medicilor legişti din Sudan, Khartoum.

De la dreapta: profesorul Gheorghe Baciu, dr. Sabir Alul din Palestina şi dr. Hagi din Yemen Sărbătorirea jubileului de 70 de ani a lui Gh. Întîlnirea de peste 50 de ani după absolvirea ISMC. La tribună, Gh. Baciu, în prezidiu, rectorul Ion Ababii și colegul Gh. Ghidirim După o discuţie colegială asupra unui caz de exhumare.

Pădure, directorul CML; Gh. Baciu şi Vitalie traducătorul La tribună, profesorul, dr. Cu sora Elena și profesorul Gh. Popa Cu profesorul Gh. Moderator: Ion Varta. La tribună, generalul Valeriu Troienco, în prezidiu, părintele Ciuntu, acad. Ion Ababii, Gh. Baciu La tribună, Ion Ungureanu. În prezidiu, părintele Ciuntu, acad.

Zaim Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Eminescu, A. Mateevici, Gr. Autorul, pămînteanul nostru, Gheorghe BACIU, medic — legist, 11 ani a deţinut funcţia de director al Centrului de Medicină Legală, Membru al Academiei Balcanice de medicină Legală, autor a circa de lucrări, inclu- siv 25 de cărţi şi 12 brevete de invenţii. În lucrarea prezentată, Dl Gh. Baciu a relevat adevărul despre moartea poeţilor Mihai Eminescu, Alexe Mateevici şi Grigore Vieru, din perspectiva medicului legist.

La evenimentul moderat de Prof. Şi, totuşi, am izbutit să încep studiile într-o clădire particulară veche, lungă, unde există odăi, neadap- tate pentru şcoală, dar aproape de casa noastră. În scurt timp, a fost dată în exploatare o şcoală nouă, mai mare, vis-a-vis de fabrica de zahăr, lîngă podul ruinat de peste Răut.

Aici am învăţat, practic, doar luni, fiindcă au reîn- ceput acţiunile militare. Mai ţin minte cum domnul învăţător, dating sider med nascut ştiu din ce motiv, m-a pedepsit cu 10 lovituri cu rigla peste palme, de nu puteam nici să ţin lingura în mînă. Fireşte, am procedat bărbăteşte şi mamei nu i-am poves- tit despre cele întîmplate. După acest caz, îmi trecuse dorul de şcoală, dar nu aveam încotro.

Însă să fi văzut cît de ascultător eram la lecţia de religie, cînd părintele ne învăţa Tatăl nostru, iar copiii parcă deveneau sfinţi, repetînd ne- condiţionat doar spusele lui. Mult timp noi, copiii, nu înţelegeam ce vor de la noi pedagogii şi conducătorii şcolii.

Ah, cîte proble- me apăruseră din cauza necunoaşterii limbii ruse! O urîsem pe profesoarea de limbă rusă, Vera Ivanovna, care batjocoritor vorbea cu elevii, ne poreclea că nu cunoaștem limba lui Pușkin și Lermontov, despre care încă nu auzisem, dar nici nu prea ne interesa ei, mai mult ne gîndeam la produse de hrană.

La acel timp, nu aveam cărţi şi caiete, nici tocuri, peniţe, cerneală şi creioane simple. Scriam pe ziare sau table la şcoală. În memorie ne rămînea doar cîte ceva din ce ne povesteau pedagogii, ultimii, preponderent, fiind doar cu stu- dii medii, întrucît pedagogii cărturari se refugiaseră care şi încotro. Puţinele caiete şi cărţi le purtam în trăistuţă, confecţionată din pînză cadrilată.

datând pe cineva mai scurt decât mine

Reprezentanţii puterii de stat erau preocupaţi dating sider med nascut de colectarea forţată a cerealelor de la gospodari. Umblau din casă în casă şi măturau podurile, nu le lăsau nici o rezervă de mîncare. De altfel, erau tri- miși în Siberia sau în puşcărie, iar aţii, pur şi simplu, dispăreau peste noapte. Aşa s-a întîmplat cu un vecin de-al nostru, cu numele Eşanu, care a fost luat noaptea, în a doua zi după căsătorie, şi dus pentru totdeauna în direcţie ne- cunoscută. A dispărut fără veste numai din motivul că a ascultat radio BBC, denunţat fiind lewiston idaho dating un bun prieten.

În anulîn ajunul Sfintelor Paşte, şi în casa noastră a avut loc o per- cheziţie severă. Un şef din comitetul executiv, cu încă vreo cîteva persoane 73 Gheorghe BACIU Biobibliografie înarmate, ne-au vizitat tocmai atunci cînd mama scotea pîinea din cuptor, iar noi aşteptam cu nerăbdare că, în sfîrşit, ne vom sătura cît de cît.

Dar nu a fost să fie aşa. Pîinea încă fierbinte a ajuns în sacii vizitatorilor. Numai de mila celor 5 copii înfometaţi, şefii respectivi au lăsat o jumătate de pîine. Sărmana măicuţă a plîns pînă a venit de la serviciu tata, flămînd şi el ca şi noi. După acest eveniment, multe am avut de îndurat. Cei mai mari începuseră a se umfla, iar eu deja eram la limita vieţii. Piaţa din preajma gării feroviare dating sider med nascut nord devenise pe atunci locul spre care populaţia se îndrepta în căutarea hranei.

Aici oamenii comercializau to- tul ce aveau, dar principala marfă, cea mai căutată, erau produsele alimenta- re. Aproape în fiecare zi, cu mama, iar uneori de unul singur, vizitam această piaţă, pentru a cumpăra sau a schimba unele lucruri pe ceva de-ale gurii.

Traseul spre piaţă reprezenta un tablou îngrozitor cu oameni cerşind. Ade- sea, pe cînd ne întorceam acasă de la piaţă, unii dintre cei cu mîinile întinse se aflau deja la pămînt, fără semne de viaţă. Mi-a rămas în memorie, deşi de atunci au trecut peste 60 ani, episodul cu un băiat de ani, vecin cu ne- poata tatălui meu pe nume Revencucu care am vorbit cînd am plecat spre piaţă, iar, la întoarcere spre casă, peste ore, l-am găsit deja mort.

De obicei, drept sursă de hrană pentru oameni deveneau ierburile, rădăcinile de copaci, ba chiar şi încălţămintea sau cîinii. O sfeclă de zahăr, căzută ocazional din maşinile care o transportau pe timp de toamnă la fabrică, devenea o mîncare delicioasă. În asemenea condiţii, noi frecventam şcoala şi munceam pe lîngă casă. În perioada foametei, mama noastră se afla în permanentă căutare de hrană pentru copii, iar tata lucra din greu ca muncitor la calea ferată, din zori pînă noaptea şi, practic, flămînd.

Din casă a fost vîndut tot ce se putea vinde sau se schimba pe produse alimentare. S-a ajuns la aceea că părinţii au dat pentru o căldare de crupe de porumb şi un săculeţ de kg de hoaspă de grîu tinichea cu care se putea acoperi 2 case! Dar altă ieşire nu a existat. Întreţinerea cu hrană a familiei se mai agrava şi din cauza că numai lui tata, ca muncitor la căile ferate, i se eliberau zilnic grame de pîine neagră.

Aceas- tă pîine trebuia împărţită la 7 persoane! Alţi lucrători, însă, mai descurcăreţi, pri- meau pentru toţi membrii familiei cîte g de pîine. Aşa era sistemul dreptăţii pe atunci, care, cu regret, se resimte de-a binelea şi în prezent. Noi îmblam în cîmp la spi- cuit şi aduceam acasă cîte puţin orz pentru a-l rîşni.

Din cînd în cînd, mama mai adăuga în terciul de orz cîte oleacă de lapte de la cele trei oiţe pe care le mai aveau, dar şi ele, în scurt timp, au devenit hrană a copiilor înfometaţi. O anumită perioadă, directorii tuturor şcolilor erau obligaţi să orga- nizeze o dată în zi masa pentru elevi.

Elevii şcolii noastre erau hrăniţi într-o ospătărie spaţioasă din preajma gării feroviare de nord, ajustată, pe timpul războiului ca și cantină pentru militarii în tranziţie. Ţin minte că ni se dădeau cîte două bucăţele mici de pîine neagră şi o farfurie metalică plină cu borş sărat şi acru, în care pluteau doar cîteva bucăţele de roşii murate şi cîţiva car- tofi.

peste 30 de aplicații de dating

Dating sider med nascut carne nici nu puteam visa, însă noi, copiii, ne mulţumeam şi cu atîta, fiindcă, acasă, nici asta nu aveam. Din cînd în cînd, ni se mai dădeau cîteva linguri de terci din orz sau ovăz, fără nici un gust, şi cîte un pahar de compot din fructe uscate.

Intram şi ieşeam din ospătărie la comandă, disciplinat. La şcoală, în bhm ffa dating zi, ni se dădea suplimentar cîte o lingură de untură de peşte şi, cu toate că grăsimea nu era gustoasă, noi o consumam conştiincios, fără discuţii.

Pe timpul foametei, bărbaţii şi femeile mai vrednici plecau cu trenul, ade- sea pe acoperişurile vagoanelor, în Ucraina sau în alte regiuni, în căutarea hranei pentru copii. Mulţi dintre ei nu se mai întorceau - decedau în drum sau cădeau de pe acoperişurile vagoanelor, alţii erau jefuiți și uciși. Să scap de coşmarul foametei din nu este atît de uşor, în- trucît am simţit-o şi am cunoscut-o, nu din spusele altora.

Este imposibil să uiţi canibalismul. Fenomenul foametei, cu sutele şi miile de oameni căzuţi victime, fenomen, în mare măsură, organizat, ca şi în alte regiuni ale impe- riului sovietic. Cu siguranţă, consecinţele foametei de atunci se fac resimţite şi astăzi la unii supravieţuitori, persistînd starea de permanentă frică.

Textul Dnei Turea despre tra- gedia naţională, ce a avut loc pe atunci, nu numai în multpătimita noastră Basarabie, m-a făcut să-mi reamintesc situaţia în care m-am aflat şi eu, să-mi reamintesc feţele îndurerate ale multor cunoscuţi, copii de vîrsta mea, care nu au mai supravieţuit terorii. Între anii şica fecior mai mare în familie, mi se încredinţau funcţii ceva mai responsabile, inclusiv aratul şi cositul.

Pe atunci, încă mai de- ţineam sectoare de pămînt. Se întîmpla, că 75 Gheorghe BACIU Biobibliografie atunci cînd plugul răsturna brazda, să iasă la suprafaţă şi cadavre scheletate sau părţi cadaverice ale soldaţilor decedaţi, înhumaţi foarte superficial. Dacă eu cu tata, care ţinea coarnele plugului, suportam cu greu situaţia dată, apoi boii cu care aram reacţionau neobişnuit: loveau cu copitele şi se îndepărtau imediat de aceste locuri, iar eu abia îi ţineam de funie.

În anulpopulația înfometată avea să suporte perioada deportărilor, cînd, pe timp de noapte, dispăreau pentru totdeauna cei mai buni gospodari și oameni cărturari. Cîte bărbați, înarmați, îmbrăcați în haine negre, se nă- pusteau în casele oamenilor și, fără multă explicație, ordonau să se pregătească pentru plecare.

Născut la Keliwil (cantonul Thurgau), a făcut studii de medicină

Ei erau transportați la gara feroviară, încărcați în vagoane mar- fare pentru vite și duși în direcții necunoscute. Așa era să se întîmple cu colegii de clasă Valentin Grițuc, Grigore Scutelnic, Gheorghe Profir și alții din generația mea, pe care i-am întîlnit peste 20 de ani, cu greu recunoscîndu-i. Pentru a evita eventualele deportări, părinții mei cu cei cinci copii au luat calea pribegiei. Timp de zile, ne ascundeam prin cîmpurile satelor înveci- nate.

Dar la întoarcere spre casă, am fost opriți de trei persoane înarmate, ne-au luat calul și ne-au lăsat în drum cu căruța încărcată cu copii, fără a ne explica ceva.

Părinții, bucuroși că nu ne-au împușcat, au înhămat vaca în locul calului, ajungînd acasă flămînzi și speriați. Toţi cinci am început să studiem tainele medicinii. Nu era tocmai uşor, fără manuale şi cunoaşterea limbii ruse, fără un sistem per- fect de pregătire şi fără cadre didactice autohtone. Norocul nostru a fost că anumite discipline medicale se studiau sub conducerea unor medici-practi- cieni foarte bine pregătiţi, care şi-au făcut studiile la Bucureşti, Viena, Berlin, Paris şi mulţi dintre ei cunoşteau limba băştinaşilor.

Am avut ce învăţa de la aşa personalităţi ca doctorii Marmor şi Saruhanova, renumiţi organizatori ai sistemului de sănătate publică din Bălţi, de la severul nostru director Şevţov, şeful de studii Baliura, pedagogii Hazins, Prus, Pisanciuc, Danişevschi, Lascenco, Berejnaia ş.

Ştiam cu toţii, că farmacologia se studiază greu, trebuie memorizate sute de denumiri de medicamente, iar obiectul era predat de Mihail Davido- 76 Gheorghe BACIU Biobibliografie vici Egher, un pedagog principial şi sever.

Totodată, dumnealui avea atitudi- ne foarte bună faţă de elevi; ne învăţa cu iscusinţă să memorizăm denumi- rile medicamentelor în limba latină, îşi permitea să glumească cu noi, dar, în același timp, știa să păstreze distanța. Îmi amintesc cît de spectaculos or- ganiza Dumnealui lucrările de control. După ce repartiza subiectele fiecărui elev, se aşeza pe scaun în faţa grupei, supraveghea atent cum lucrăm, apoi desfăcea un ziar şi începea, parcă, să-l citească.

Noi - atîta şi aşteptam. Uneori îi no- minaliza dating sider med nascut unii elevi, iar noi, de la început, rămîneam nedumeriţi: cum oare ne observa Dumnealui prin ziar?

La recreaţii, întreţineam discuţii aprinse, pînă la urmă, am găsit explicaţia fenomenului. Prin acest truc, Egher deveni bine cunoscut de mai multe generaţii de studenţi ai Şcolii de Felceri şi Moaşe din Bălţi, fiind şi unul dintre cei mai îndrăgiţi pedagogi - pentru calităţile sale excepţionale pur omeneşti.

În timpul studiilor la Institutul de medicină, adesea îl vizitam pe Mihail Da- vidovici la farmacia din centrul oraşului, unde lucra de mulţi ani. Să-l fi văzut cît de măgulit era dumnealui de vizită, de faptul că nu este uitat de foştii elevi şi se bucura nespus pentru cei care îşi continuă studiile. Majoritatea studenţilor, promoţia a fostei Şcoli de Felceri şi Moaşe din Bălţi, aveau doar vîrsta de ani.

Unii din ei, însă, erau mai în vîrstă, chiar şi participanţi la al doilea război mondial, veniți la studii după demobilizarea din armată: Ţîrfa Nicolae, Tiron Efim, Bazic Gheorghe, Bezdet- nîi Alexei, Gordienco lurie, Habarova Tamara ş. Noi, cei mai tineri, îi consi- deram autoritate, mai ales pe colegii noştri cu practică de viaţă, decît de unii pedagogi. Îi ascultăm pe toţi, în măsură egală, şi ei ne erau exemplu.

Spre finele primului an de studii, s-a început a înviora viaţa studenţeas- că: am început să practicăm sportul, ne întîlneam cu fete, făceam şotii.

Ceva mai activi la şotii erau cei care locuiau în căminul studenţesc, mai cu seamă, cei veniţi de la casa de copii: Gheorghe Cotelea, Grigore Andruşcenco, Pe- tru Nicolăeş, Alexandru Ţipris, Anatolie Eriomenco ş. Unele isprăvi ale noastre au ajuns pînă la administrația școlii și, evident, am fost mustrați după merit. În acest sens, eu am fost mai retras, nu participam la acţiuni spectaculoase nu doar din cauza dificultăţilor economice familiale, dar şi pentru că aveam de lucru în gospodărie.

Îmi rămînea puţin timp pentru învăţătură, dating sider med nascut atît mai mult, pentru distracţii. Fără practică de viaţă, la numai 17 ani împliniţi, nu-mi imaginam cu ce să încep şi cum să mă descurc cu noile obligaţii de serviciu. Mă străduiam din răsputeri să fac faţă lucrului, însă, în acelaşi timp, eram un copil și, uneori, jucam fotbal cu băieţii de seama mea.

viteză unică datând din sydney

În această perioadă, am fondat şi o echipă bună de fotbal, care, după plecarea mea la serviciul militar, continua să ocupe locuri de frunte la competiţiile raionale.

În satul Răcăria, am învăţat să cînt la armonică, să-i fac concurenţă prietenului Anatol Marcu, care lucra în satul vecin, Uşurei, şi devenise cunoscut tineretului, dating sider med nascut eu mă străduiam să nu rămîn de el.

Nu a fost uşoară perioada de acomodare la noile condiţii de muncă şi viaţă, întrucît vîrsta de adolescent şi nivelul cunoştinţelor teoretice modeste nu- mi erau de ajuns pentru o deplină încredere în propriile activități profesio- nale.

Lipsa altor lucrători medicali, la care aş fi putut apela, în caz de necesi- tate, pentru consultări pe anumite probleme, precum şi avalanşa de adresări ale bolnavilor pentru ajutor medical mă impuneau să rezolv de sine stătător toate problemele de sănătate publică.

Cu timpul, m-am adaptat totuşi la no- ile obligaţiuni de serviciu, la rezolvarea anumitor chestiuni organizatorice, iar succesele mele se datorau, în mare parte, şi susţinerii dezinteresate din partea tînărului şi energicului preşedinte al sovietului sătesc din localitate, dl Petru Mojileanu.

Punctul medical se afla, pe atunci, într-o casă particulară din centrul satului, în care se arendau două odăi: una pentru primirea pacienţilor, iar alta, mai mică, devenise locul meu de trai. Deci, practic, eu mă aflam perma- nent la locul de muncă, cu excepţia zilelor de odihnă şi a celor cînd plecam la Bălţi să-mi vizitez părinţii.

Cu timpul, în sat, devenisem cunoscut şi soli- citat, numărul de adresări creştea. Pacienţii erau examinaţi după cerinţele învăţate de la pedagogii dating sider med nascut, iar lucrul realizat îl înregistram cu stricteţe în registre speciale. În cea mai mare măsură, mă ocupam de efectuarea injecţii- lor. Mai tîrziu, au început să ceară ajutor medical şi bolnavii dating un prep mtf satele vecine.

Concomitent, mă ocupam de vaccinarea obligatorie a copiilor şi de realiza- rea medicamentelor care mi se eliberau din farmacia spitalului de sector din satul Recea. Frecventam şi grădiniţele de copii, fermele colhozului, staţia de tractoare, pentru a controla starea sanitaro-epidemiologică, deoarece şi ele făceau parte din obligaţiunile mele de serviciu.

În fiecare lună, în mod obligatoriu, trebuia să particip la adunările organizate la spitalul de circumscripţie din satul Recea, conduse de doctorul Catranova, unde prezentam dările de seamă lunare asupra lucrului îndepli- 78 Gheorghe BACIU Biobibliografie nit. Apoi eram informat despre sarcinile pe care trebuia să le rezolv pe teren. O dată la trei luni, plecam la adunare la spitalul raional din Rîşcani, la care medicul-şef Ludmila Sidorenco prezenta totalurile activităţii medicale din raion.

În cadrul acestor întîlniri, am făcut cunoştinţă cu şefii punctelor me- dicale din alte sate - felceri cu mai multă practică profesională şi de viaţă. Dintre ei îi simpatizam pe dl Constantin Bogdan din Rîşcani, care, ulterior a absolvit institutul de medicinăviitor medic-şef adjunct al spitalului de psihiatrie din Costiujeni, pe dl Scutaru din Mihăileni, care era de vîrsta tatălui meu, şi pe alţii.

Spre finele anuluia fost elaborată directiva guvernului de a se deschide în fiecare sat maternităţi pentru paturi. Cu ajutorul preşedin- telui sovietului sătesc, eu, primul în raion, am fondat o astfel de maternitate de 6 paturi, ajustată cu cele strict necesare pentru activitate. În martiea început deja să funcţioneze. Pentru maternitatea din satul Răcăria, a fost prevăzută o funcţie de moaşă, ocupată în curînd de dna Cuzneţova. Sîrguinţa în muncă şi deschiderea maternităţii din sat au servit drept temei pentru ca medicul-şef al raionului, printr-un ordin special, să-mi de- clare mulţumire, iar fotografia mea, timp de doi ani, n-a părăsit Panoul de Onoare al spitalului raional.

După acest eveniment, am sesizat dating sider med nascut atitudine mai caldă din partea conducerii spitalului de circumscripţie şi a celui raional, care s-a păstrat pînă la eliberarea mea din funcţie, în legătură cu plecarea în armată. Acum îmi aduc aminte şi dating sider med nascut naivitatea profesională de care am dat dovadă chiar în ziua deplasării mele la locul de muncă iulieîn calitate de felcer.

În drum, cineva dintre ei m-a întrebat cine sînt, cu ce ocazie plec în sat etc. Aflînd că sînt vii- torul felcer al satului, o femeie a cerut un sfat referitor la starea de sănătate a soţului, care suferea de tuberculoză pulmonară, formă avansată. Am promis că voi începe tratamentul. Doar renumitul doctor Bronştein ne învăţase, că pe atunci tuberculoza se tratează cu clorură de calciu desensibilizant!

De streptomicină abia se auzise şi, abia mai tîrziu, a fost introdusă pe larg în practica medicală. Des- pre alte medicamente specifice, de asemenea, nu se prea cunoştea. Peste luni, bolnavul a decedat de o puternică hemoragie pul- monară. Acum stau şi analizez: ce efect putea să aibă clorură de calciu în tuberculoza pulmonară avansată? Pe parcursul anilor, adesea meditam asu- pra problemelor de acest gen: cunoştinţele pe care le posedă un specialist şi capacitatea lui de a le aplica corect în practica medicală.

Pentru mine, a rămas de învățătură şi de neuitat alt caz de acţiuni incorecte, admise încă la anul trei de studii la Şcoa- la de Felceri şi Moaşe. Pe atunci, tehnica injecţiilor devenise cunoscută şi de aceea eu nu refuzam solicitările rudelor de a le face anumite injecţii, toto- dată, învăţam şi eu. Într-o zi, unchiul Jorja, fratele mamei, m-a rugat să-i fac injecţii la domiciliu şi am fost de acord.

Urma să-i fac injecţii intravenos cu clorură de calciu. Am respectat toate cerinţele faţă de tehnica injecţiei, am nimerit uşor în vena cubitală, însă am introdus medicamentul 10 ml în ritm accelerat, contrar prevederilor. Imediat, pacientul şi-a pierdut cunoştinţa, a căzut de pe scaun, s-a învineţit, au apărut mici convulsii.

Totul a trecut cu bine, dar, imaginaţi-vă, în ce situaţie eram eu şi care puteau fi consecinţele. După demobilizarea din rîndurile armatei sovieticeam lucrat ca felcer la Stația Salvare medicală din orașul Bălți, pînă în septembriecînd am fost înmatriculat la Institutul de Medicină din Chișinău. În perioada studiilor, de asemenea am continuat să activez ca felcer de gardă în secția de traumatologie a Spitalului Dating site-ul single părinți din Chișinău.

Fondarea şcolii autohtone de medicină legală, după proclamarea Republicii Moldova ca stat independent şi organizarea la Chişinău a celor trei foruri ştiinţifice internaţionale, au creat premise pen- tru colaborări mai largi cu savanţii din alte ţări.

Astfel, în am participat la al XI-lea Simpozion Internaţional pe probleme de bioetică, organizat de profesorul Gheorghe Scripcaru la Iaşi, în cadrul căruia am făcut cunoştinţă cu mulţi savanţi medici-legişti. Cu aceasta s-a început cola- borarea mea cu savanţii din ţările balcanice: Turcia, Grecia, Albania, Bulgaria, Macedonia ş. Colaborările noastre deveneau tot mai fructuoase în cadrul următoarelor congrese ale celor 13 state balcanice, care au avut loc în Con- stanţa România;Stara Zagora Bulgaria;Ohrid Macedonia; şi Kavala Grecia; Începînd cu anul şi pînă în prezent, activitatea mea investigaţio- nală s-a materializat în circa lucrări ştiinţifico-didactice: 25 manuale, ghiduri şi cursuri didactice, 12 monografii, 12 invenţii, peste 55 inovaţii etc.

O mare parte din lucrările ştiinţifice au fost prezentate şi publicate peste hotarele republicii: LeningradRiga, Moscova, PermKaunasOrenburgTallinnKiev, Minsk, Karaganda ş. În ultimii ani s-au extins posibilităţile de participare şi publicare a lucrărilor ştiinţifice în Franţa, Grecia, România, Bulgaria, Macedonia etc.

Timp de mai mulţi ani am contribuit la pregătirea cadrelor didactico- ştiinţifice.

Calaméo - Gheorghe BACIU : Biobibliografie

Astfel, pînă în ave maria am fost conducătorul ştiinţific a 17 teze de masterat, 5 de doctor şi 2 de doctor habilitat; una e în curs de pregătire. Am fost redactor responsabil a 4 culegeri de lucrări ştiinţifice publicate în Republică şi am organizat 3 foruri internaţionale de ramură, care au avut loc la Chişinău. Pe parcursul multor ani de activitate, am conştientizat că adevărata ştiinţă, spre regret, e un sacrificiu şi nu doar mimare sau vorbe goale, care se mai observă la unii pseudosavanţi.

Am constatat că în ultimele decenii, din păcate, interesul faţă de activitatea ştiinţifică a scăzut esenţial. Acest fenomen se datorează atît salarizării insuficiente, cît şi lipsei de atenţia cuvenită din partea statului faţă de această categorie de angajați.

Astfel de situaţie domină nu numai în ramura medicinii. Actualmente, totul se bazează pe entuziasmul nemărginit al unor savanţi. Pentru medicii legişti practicieni, chiar şi pentru unii lectori universitari, activitatea ştiinţifică a devenit ceva de prisos, care nu aduce venituri nici materiale, nici morale. Mă bucur nespus pentru unii elevi de ai mei, cărora le-am dating sider med nascut, în permanenţă, pasiune pentru cercetare şi care şi-au păstrat ataşamentul faţă de ştiinţă.

Aceşti entuziaşti sînt doctorii habilitați, profesorii universitari Raisa Moroșanu, Andrei Pădure, conferențiarul Vasile Şarpe, asistentul Eduard Lungu și alți tineri talentați. Actualitatea acestei probleme în plan mondial a crescut considerabil datorită diverselor catastro- fe tehnologice şi accidente de transport, calami- tăţi naturale, prăbuşiri de clădiri, acte de terorism, acţiuni militare cu numeroase victime omeneşti, inclusiv şi cadavre neidentificate.

Activitatea prioritară a serviciului medico-le- gal în examinarea tuturor formelor de traumatisme, necesitatea perfecţio- nării posibilităţilor de diagnostic obiectiv al originii şi consecinţelor acţiu- nilor mecanice asupra corpului omenesc şi, în special, a traumelor, ale căror circumstanţe rămân necunoscute, au determinat scopul cercetărilor date. Dintre sarcinile principale fac parte: studierea aspectelor lezio- nale in- travitale şi experimentale ale complexului de ţesuturi ale toracelui în con- diţii concrete de compresiune dozată; aprecierea proprietăţilor mecanice ale toracelui şi influenţa lor asupra volumului şi caracterului morfologic al leziunilor; argumentarea diagnosticului diferenţial al leziunilor în funcţie de suprafaţa, topografia şi forţa compresională, vârsta şi forma cutiei toracice; elaborarea algoritmilor medico-legali de apreciere a caracterului lezional în diferite condiţii de acţiune a forţei compresionale.

ce să faceți atunci când vă întâlniți cu un tip

Experienţele s-au realizat prin metoda propusă de autor, folosind un stand-press special dotat cu dinamo- metre pentru înregistrarea forţei compresionale. Compresiunea se exercita în plan sagital pe sectoare limitate şi integral pe toată suprafaţa toracelui timp de sec. Forţa compresională în kiloniutoni kN se înregistra du- blu: cu dinamometrele şi acustic. Până la începutul experienţei la cadavrele persoanelor adulte s-a apreciat forma cutiei toracice în baza a peste 3 mii de indici metrici, conform unei formule matematice.

Conform legilor rezistenţei materialelor, toracele este constituit din elemente osoase separate, închise, asemănătoare unor inele, unite între ele mobil. Pentru înţelegerea procesului de deformare şi distrucţie a cutiei toraci- ce, ca structură anatomică integră, e necesar a cunoaşte proprietăţile me- canice, cum este rezistenţa pragală criticăvolumul de deformare plastică compresibilitatea şi nivelul de elasticitate a complexului de ţesuturi după înlăturarea forţei de acţiune.

Drept criteriu al rezistenţei pragale RPobţinut prin comprimarea to- racelui pe biomanechine, s-a considerat acea valoare a forţei de compresiu- ne, în care se înregistrează apariţia primelor semne de distrugere a oaselor separat pentru coaste şi vertebre.

Volumul de deformare a cutiei toracice a fost dating sider med nascut prin coeficientul de deformare CDcare reflectă procentual micşorarea diametrului sagital al toracelui sub acţiunea forţei compresiona- le ce genera fracturi osoase.

Gheorghe BACIU : Biobibliografie

Deoarece câmpurile de la nord și de sud ale ecuatorului solar au poli diferiți, cu vectorul de inducție îndreptat spre soare sau invers, în planul ecuatorial al soarelui există un strat limită subțire de-a lungul căruia curge un curent slab.

Conform observațiilor sondelor spațiale, câmpul magnetic interplanetar de lângă Pământ are o valoare de 5 nT. Articole principale: Geneza și evoluția Sistemului Solar și Evoluția stelelor.

Soarele este astăzi aproximativ la jumătatea celei mai stabile părți din viața sa. Ea nu s-a schimbat dramatic de peste 4 miliarde de ani, [a] și va rămâne destul de stabilă pentru mai mult de cinci miliarde de ani. Totuși, după ce fuziunea de hidrogen din nucleul său se va opri, Soarele va suferi modificări dramatice, atât intern, cât și extern. Formare[ modificare modificare sursă ] Soarele s-a format în urmă cu aproximativ 4,6 miliarde de ani ca urmare a prăbușirii unei părți dintr-un nor molecular uriaș format în mare parte din hidrogen și heliu și care a dat naștere probabil la multe alte stele.

Aceasta indică faptul că una sau mai multe supernove trebuie să fi explodat în apropierea locului unde s-a născut Soarele.

O undă de șoc provenită dintr-o supernovă din apropiere ar fi declanșat formarea Soarelui prin comprimarea materiei în cadrul norului molecular și determinând anumite regiuni să se dating sider med nascut sub propria lor gravitație.

Cea mai mare parte a masei s-a concentrat în centru, formând o protosteaîn timp ce restul s-a aplatizat, formând un disc protoplanetardin care s-au format ulterior planetele și alți sateliți ai Soarelui. Compresia materiei din nucleul protostelei a generat cantități mari de căldură, care s-a mărit pe măsură ce gazul s-a accelerat pe discul înconjurător, până la reacțiile de fuziune din centru. La 10 milioane de ani după ce norul a început să se prăbușească, s-a născut Soarele, o stea cu un diametru de aproximativ 1,33 ori mai mare decât azi și o temperatură de suprafață de K.

Vântul solar intens a îndepărtat resturile nebuloasei solare. După Ribas [81] Soarele este aproape la jumătatea etapei sale de stea din secvența principalătimp în care reacțiile nucleare de fuziune din nucleul său fuzionează hidrogenul în heliu.

În fiecare secundă, peste patru milioane de tone de materie sunt transformate în energie în nucleul Soarelui, producând neutrino și radiații solare.

bender dating

Soarele va petrece în total aproximativ 10 miliarde de ani ca stea din secvența principală. Modificările apar în principal ca răspuns la modificarea concentrației componentelor dating sider med nascut de conversia hidrogenului în heliu.

Soarele se află în echilibru hidrostatic, în care presiunea internă echilibrează presiunea straturilor exterioare ale stelei. Într-o stea de mărimea Soarelui, în acest stadiu al vieții sale, presiunea este cauzată în principal de particule de plasmă.

Materia nucleului se comportă ca un gaz perfect, presiunea depinde de temperatură și de numărul de particule pe unitate de volum. Conversia hidrogenului în heliu cvadruplică numărul de particule din nucleu. Aceasta, la rândul său, crește densitatea nucleului și eliberează energie gravitațională, din care jumătate este emisă la exterior și jumătate crește temperatura nucleului Teorema virialului. Temperatura mai ridicată a nucleului și o emisie mai mare de energie fac ca straturile exterioare să se extindă ușor, iar steaua devine mai strălucitoare.

Pe plan intern, schimbările din Soare sunt mai semnificative, dar efectele lor nu sunt foarte vizibile din exterior, atât timp cât steaua arde în continuare hidrogenul din nucleu. Această forță mai puternică crește presiunea asupra nucleului, care este contrabalansată de o creștere treptată a vitezei la care se produce fuziunea. Acest proces se accelerează pe măsură ce nucleul devine treptat mai dens. În schimb, va ieși din secvența principală în aproximativ 5 miliarde de ani și va începe să se transforme într-o gigantă roșie.

Odată ce nucleul de hidrogen va fi epuizat în 5,4 miliarde de ani, Soarele se va extinde într-o fază subgiantă și dating sider med nascut va dubla lent în dimensiuni în aproximativ jumătate de miliard de ani.

Se va extinde apoi mai rapid în aproximativ o jumătate de miliard de ani până va fi de peste două sute de ori mai mare decât astăzi și de câteva mii de ori mai luminos. Apoi va începe faza de gigantă roșie în care Soarele va sta în jur de un miliard de ani și va pierde aproximativ o treime din masa sa. În ultimii 4,6 miliarde de ani, cantitatea de heliu s-a schimbat treptat.

În viitor, heliul va continua să se acumuleze în nucleu, iar în aproximativ 5 miliarde de ani această acumulare treptată va determina Soarele să părăsească secvența principală și să devină o gigantă roșie. Apexul solar este direcția pe care Soarele se deplasează în raport cu alte stele din apropiere. Această mișcare este spre un punct din constelația Herculelângă steaua Vega. Într-o distanță de 32,6 ani-lumină de Soare există stele cunoscute în sisteme, inclusiv stele singure.

Se estimează că încă de sisteme din acest interval nu au fost încă identificate. Într-o distanță de până la 81,5 ani-lumină pot exista până la 7. Numărul de obiecte substelare din volumul respectiv este de așteptat să fie comparabil cu numărul de stele.