Acordul de dating al angajatului. Protectia datelor cu caracter personal in cazul angajatilor. Ce risca angajatorii

Toate măsurile de confidențialitate în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal ale unui angajat se aplică atât suportului de stocare atât pe hârtie, cât și pe suport electronic automat. Orice clauză din contractul de muncă prin care salariatul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea tuturor datelor personale sau a unei categorii de date, este lovită de nulitate absolută. Cu toate acestea, valabilitatea acordurilor necompetite variază în funcție de stat. Lista persoanelor care au acces la datele personale ale angajaților este determinată de ordinul directorului general al organizației.

Angajatorul prelucreaza datele personale ale angajatilor cu respectarea principiilor prevazute la umbrella datând bracknell. La art.

acordul de dating al angajatului

In contextul Regulamentului apreciem ca angajatorul ar trebui sa ia anumite masuri in ceea ce priveste datele personale ale angajatilor, in vederea respectarii principiilor privind prelucrarea acestor date, enumerate mai sus: 1.

Sa analizeze ce fel de date personale ale angajatilor detine si prelucreaza precum si relevanta acestora din perspectiva relatiilor de munca; 2.

acordul de dating al angajatului

Sa analizeze care dintre aceste date sunt solicitate prin reglementarile existente in domeniul muncii, securitatii sociale si protectiei sociale; este vorba de date care practic sunt solicitate de diferite institutii legate de evidenta muncii, de acordarea unor prestatii sociale sau de asigurari sociale REVISAL, salarizare, diferite adeverinte continand date privind angajatul pe care este obligat angajatorul sa le elibereze – pentru acestea, dupa cum am precizat in prima parte a raspunsului, nu este necesar acordul salariatului pentru prelucrare, deoarece sunt solicitate printr-un text legal; 3.

Sa analizeze care dintre aceste date personale nu sunt solicitate prin legislatie, dar sunt necesare pentru organizarea muncii, a activitatii la locul de munca; in cazul colectarii si prelucrarii acestor date, apreciem ca angajatorul ar trebui sa solicite consimtamantul salariatului; Consimtamantul ar trebui acordat printr-o actiune neechivoca care sa constituie o manifestare liber exprimata, specifica, in cunostinta de cauza si clara a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaratie facuta in scris, inclusiv in format electronic; 4.

acordul de dating al angajatului

Sa ia masuri pentru asigurarea protectiei datelor personale ale salariatilor: sa asigure securitatea bazelor de date electronice impotriva accesului neautorizat atat din exteriorul societatii, cat si din interioarul acesteiasa asigure pastrarea si arhivarea corecta a dosarelor continand date personale ale angajatilor; 5. In situatia in care, spre exemplu, angajatorul externalizeaza serviciile de resurse umane si salarizare catre un tert prestator sa acordul de dating al angajatului asigure ca acesta respecta prevederile art.

Sa organizeze evidenta prelucrarilor in conformitate cu prevederile art.

acordul de dating al angajatului

La acest articol exista o derogare pentru intreprinderile cu mai putin de de angajati in ceea ce priveste pastrarea evidentelor, insa aceasta opereaza numai in conditiile mentionale la alin. Mai precizam ca la articolul 88 - Prelucrarea in contextul ocuparii unui loc de munca din Regulament se prevede ca: ” 1 Prin lege sau prin acorduri colective, statele membre pot prevedea norme mai detaliate pentru a asigura protectia drepturilor si a libertatilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor in contextul ocuparii unui loc de munca, in special in scopul recrutarii, al indeplinirii clauzelor contractului de munca, inclusiv descarcarea de obligatiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionarii, planificarii si organizarii muncii, al egalitatii si diversitatii la locul de munca, al asigurarii sanatatii si porniți un site web de potrivire la locul de munca, al protejarii proprietatii angajatorului sau a clientului, precum si in scopul exercitarii si beneficierii, in mod individual sau colectiv, de drepturile si beneficiile legate de ocuparea unui loc de munca, precum si pentru incetarea raporturilor de munca.

Raspuns oferit pe portalcodulmuncii.

acordul de dating al angajatului