Dating o viță de vie înalte

Se cultivă în special în podgoriile Drăgășani și Dealu Mare. În schimb,cele roșii sunt masculine, dar prietenoase și foarte echilibrate. În situația în care atacul apare în jurul înfloritului, ciorchinii se acoperă cu un puf alb, florile se brunifică și, în final, ciorchinele se usucă în totalitate.

LEGE nr. Arealele destinate culturii viţei de vie, denumite areale viticole, sunt supuse delimitării teritoriale. Definiţiile acestora sunt date în anexa nr. Secţiunea a 2-a Art. Secţiunea a 3-a Înfiinţarea, întreţinerea şi defrişarea plantaţiilor viticole Art. Pe terenurile din afara arealelor viticole pot fi înfiinţate plantaţii destinate numai satisfacerii consumului local, pe suprafeţe, de preferinţă comasate în apropierea localităţilor, amplasate în special pe terenuri în pantă, pe terasele râurilor sau pe alte terenuri mai puţin favorabile altor culturi agricole.

Vița de vie: instrucțiuni pentru plantare, întreținere, tăiere și tratament

Pentru obţinerea autorizaţiei de plantare pe suprafeţe mai mari de 3,0 ha este necesară prezentarea de către solicitant a unui proiect de înfiinţare a plantaţiei viticole, avizat de către unitatea de cercetări vitivinicole din zonă.

Modificarea sortimentului unor plantaţii existente, prin supraaltoiri, se poate face numai prin folosirea soiurilor din aceste categorii. În cazul în care făptuitorul nu aduce la îndeplinire măsura de defrişare în termen de cel mult 6 luni de la constatarea faptei, direcţia generală pentru agricultură şi alimentaţie judeţeană va proceda la defrişarea plantaţiei şi îl va obliga pe cel în cauză la plata tuturor cheltuielilor aferente.

dating o viță de vie înalte dating site în norvegia

Dating solihull a 4-a Art. Strugurii din soiurile de masă, improprii consumului în stare proaspătă, pot fi vinificaţi. Vinurile obţinute pot fi valorificate numai ca vinuri de consum curent sau pot fi folosite pentru distilare şi pentru producerea oţetului.

dating o viță de vie înalte outdoor entuziast online dating

De asemenea, ele pot fi obţinute şi din soiuri pentru vinuri de calitate ai căror struguri nu îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru această categorie. Din categoria vinurilor de consum curent fac parte şi cele obţinute din viile răzleţe, precum şi cele rezultate din strugurii din soiurile de masă, care nu corespund normelor de calitate stabilite prin standarde pentru consumul în stare proaspătă.

Sub această tărie alcoolică produsele nu pot fi puse în vânzare pentru consum sub denumirea de vin. Definirea noţiunilor de tărie alcoolică este cuprinsă în anexa nr.

Despre AIPROM

Unele dintre aceste vinuri, care se disting prin originalitatea însuşirilor lor imprimate de locul de producere, de soiul sau de sortimentul de soiuri, de modul de cultură şi de tehnologia de vinificare folosită, se pot încadra în categoria vinurilor de calitate superioară cu denumire de origine. Punerea în consum a vinurilor de calitate superioară cu denumire de origine se face sub numele arealului de producere delimitat - în mod obişnuit, al centrului viticol, eventual al plaiului - şi al soiului sau sortimentului de soiuri, iar a vinurilor de calitate fără denumire de origine, prin indicarea podgoriei sau a zonei de producere, eventual a soiului sau a sortimentului de soiuri; c vinurile speciale sunt obţinute din musturi sau vinuri, prin aplicarea unor tratamente autorizate, şi prezintă caracteristici determinate de însuşirile tehnologice ale materiei prime şi de tehnologia folosită pentru producerea lor.

Din categoria vinurilor speciale fac parte: vinurile spumante, vinurile spumoase, vinurile aromatizate, vinurile licoroase şi alte asemenea vinuri autorizate în condiţiile legii.

Soiuri de viță de vie: Vițele roditoare se împart astfel: soiuri cu rezistență sporită la boli hibrizi viță de vie hibrizi folosiți în special în gospodării, nu necesită multe lucrări de îngrijire soiuri nobile - cultivate pentru consum sau producție de vin. La rândul lor, soiurile nobile se împart în soiuri de struguri pentru masă, pentru vin și pentru stafide și industrializare. Soiuri viță de vie pentru struguri de masă Strugurii de masă se recunosc ușor după aspectul lor atrăgător. De obicei bobul este de mărime medie și mare, pulpa nu este la fel de suculentă ca la celelalte soiuri, ci este mai consistentă.

Se interzice folosirea de substanţe aromatizante sintetice pentru obţinerea unor vinuri speciale. Prin prelucrarea acestora se obţin rachiuri, alcool de origine viticolă, precum şi alte produse. Secţiunea a dating o viță de vie înalte Vinurile şi produsele pe bază dating o viță de vie înalte must şi de vin cu denumire de origine Art.

În aceste cazuri, pe etichetă se va menţiona, în mod obligatoriu, unitatea care a executat îmbutelierea. Secţiunea a 3-a Condiţiile de calitate şi de producere a vinurilor şi a produselor pe bază de must, vin şi subproduse vinicole Art.

Aplicarea lor nu trebuie să conducă la modificări ale compoziţiei acestor băuturi în afara unor limite normale, asigurându-se păstrarea însuşirilor lor de naturaleţe şi autenticitate.

Marţi, 15 octombrieEconomie Agricultura Vita de vie Foto: needpix. În ultimii 30 de ani vremea s-a încălzit atât de mult încât se fac vinuri decente în regiuni precum Norvegia, Suedia, Belgia, Canada, Danemarca sau Patagonia. În regiunile sudice clima a devenit prea caldă și viticultorii sunt forțați să schimbe soiurile cultivate, iar alții trebuie să cultive viță de vie la altitudini mari, pentru a profita de diferențele mari de temperatură dintre noapte și zi, arată o analiză a New York Times. Strugurii destinați producției de vinuri sunt printre cele mai pretențioase plante în ceea ce privește diferențele de temperatură, condițiile de umiditate și căldură. Un studiu recent efectuat cu date istorice din Burgundia arată că, față de acum de ani, data medie a culesului s-a devansat cu peste două săptămâni, din cauza verilor tot mai calde și uscate.

Se consideră ca fiind falsificări: diluarea vinului cu apă; mascarea unor defecte sau alterări ale vinurilor prin adaosuri care determină modificări ale gustului, aromei şi compoziţiei naturale ale acestora; prepararea de băuturi din drojdie şi tescovină cu adaos de zahăr, precum şi folosirea oricăror practici nepermise prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Pentru produsele destinate exclusiv exportului, la solicitarea sau cu acceptarea clientului extern, se pot folosi şi alte practici şi tratamente oenologice, precum şi alte limite de compoziţie autorizate în ţara importatoare.

LEGE nr. Arealele destinate culturii viţei de vie, denumite areale viticole, sunt supuse delimitării teritoriale. Definiţiile acestora sunt date în anexa nr.

În cazul solicitării dreptului de folosire a unei denumiri de origine, un exemplar din declaraţia de recoltă va fi depus şi la organul desemnat în acest scop. Secţiunea a 4-a Valorificarea vinurilor şi a celorlalte produse vinicole Art. Confirmarea certificării din ţările de origine a produselor şi a conţinutului etichetelor se face prin grija importatorilor.

Vița de vie și vinul românesc - istoric, podgorii, soiuri de viță de vie

Certificatele vor conţine, în măsura în care convenţia dintre state nu prevede altfel, informaţii de recunoaştere-identificare ca: marca producătorului, denumirea produsului, principalele caracteristici calitative de referinţă, data fabricaţiei, termenul de valabilitate.

Verificarea respectării condiţiilor calitative se va face prin testarea acestor produse în laboratoare autorizate sau în baza recunoaşterii reciproce cu organismele similare din alte ţări, în condiţiile prevăzute de normele internaţionale recunoscute şi aplicate în România.

Îmbutelierea este obligatorie în cazul sucurilor de struguri, vinurilor cu denumire de origine, vinarsurilor, vinurilor speciale, cu excepţia pelinului.

Vita de Vie - Luna si noi // Live @ Awake (feat. Filarmonica de Stat Targu Mures)

Regulamentul se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Pe aceeaşi dată se abrogă: a Legea viei şi vinului nr. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 10 apriliecu respectarea prevederilor art.

dating o viță de vie înalte cum să întrebați o fată la o întâlnire online dating