Datând formularul complet, vollständig ausgefüllt - Traducere în română - exemple în germană | Reverso Context

Das Antragsformular wurde vollständig ausgefüllt, alle Nachweise entsprechen den Anforderungen. Pentru oricare dintre formulare, veți avea nevoie de: numele juridic actual al companiei; statul sau țara de constituire sau organizație; data înființării, organizarea sau data la care compania a fost autorizată să desfășoare activități în Illinois; și noul nume al companiei.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

datând formularul complet

Traducere "vollständig ausgefüllt" în română completat integral completate Alte traduceri Ein Entwurf des Beschwerdeformulars, der nicht vollständig ausgefüllt und eingereicht wird, wird sechs Monate nach seiner Erstellung automatisch von der OS-Plattform gelöscht.

Proiectul de formular electronic de reclamație care nu este completat integral și depus este șters automat de pe platforma SOL după șase luni de la crearea sa.

Die Kommission überprüft, ob das Antragsformular vollständig ausgefüllt ist und ihm die erforderlichen Unterlagen gemäß Artikel 30 beigefügt sind.

Comisia verifică dacă formularul de cerere este completat integral și dacă este însoțit de documentația necesară prevăzută la articolul datând formularul complet Wurde das Beschwerdeformular nicht vollständig ausgefüllt, so wird dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass seine Beschwerde erst dann weiterbearbeitet werden kann, wenn er die fehlenden Informationen nachgereicht hat.

În cazul în care formularul de reclamație nu a fost completat integralpartea reclamantă este informată că reclamația nu mai poate fi instrumentată decât dacă sunt furnizate informațiile lipsă.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Bitte beachten Sie, dass alle Felder des Formulars vollständig ausgefüllt werden müssen. Vă rugăm să rețineți, în special, că trebuie completate toate secțiunile formularului. Das Antragsformular wurde vollständig ausgefüllt, alle Nachweise entsprechen den Anforderungen. Formularul de cerere a fost completat în întregime și include toate documentele justificative. Der Antrag wird von den zuständigen Behörden nur angenommen, wenn er vollständig ausgefüllt ist.

Traducere "vollständig ausgefüllt" în română

Cererea este acceptată de autoritățile competente doar dacă aceasta este completă. Alle Teile des Formulars müssen vollständig ausgefüllt werden. Toate secţiunile formularului trebuie completate în întregime.

Wie gefordert habe ich die Unterlagen vollständig ausgefüllt, unterschrieben und datiert.

Am completat formularul, am semnat și am datat documentele, conform cerințelor. Dieses Datând formularul complet muss vollständig ausgefüllt, unterschrieben und zusammen mit der Bewerbung zurückgesandt werden. Formularul trebuie completatsemnat și trimis odată cu cererea.

datând formularul complet

Toate operațiunile de recoltare sunt însoțite de documentație corectă, completă și validată inclusiv în conformitate cu dispozițiile Recomandării ICCAT Eine über die OS-Plattform eingereichte Beschwerde wird bearbeitet, wenn alle notwendigen Felder des Beschwerdeformulars vollständig ausgefüllt wurden.

O reclamație prezentată în cadrul platformei SOL este instrumentată numai dacă toate rubricile necesare ale formularului electronic de reclamație au fost completate.

Cum să depuneți o modificare a numelui companiei în Illinois

Projektvorschläge, die auf dem offiziellen Antragsformular, vollständig ausgefüllt und unterzeichnet eingereicht werden; propuneri prezentate prin intermediul formularului oficial de candidatură, completate integral și semnate; Ist das Feld nicht vollständig ausgefüllt, so ist unter der letzten Zeile der Warenbezeichnung ein waagerechter Strich zu ziehen und der nicht ausgefüllte Teil des Feldes durchzustreichen. În cazul în care caseta nu este completată integraltrebuie să se tragă o linie orizontală sub ultimul rând al descrierii, iar spațiul necompletat se taie cu o altă linie.

Ați completat rubrica "Informații datând formularul complet caracter personal" din Curriculum Vitae, precizând adresa poștală și adresa de poștă electronică? Toate operațiunile de plasare în cuști a tonului roșu pentru creștere sau îngrășare trebuie să fie însoțite de documente exacte, complete și validate, conform cerințelor ICCAT prevăzute la punctul 84 din Recomandarea ICCAT b prüfen sie nach, ob die Erhebungsbogen vollständig ausgefuellt und die Antworten wahrscheinlich sind; sie veranlassen erforderlichenfalls und soweit möglich die Ergänzung fehlender Angaben und die Berichtigung ungenauer Angaben.

Zeugnisse oder Bescheinigungen müssen vollständig ausgefüllt sein, den Ort und das Datum der Ausstellung, den Stempelabdruck der ausstellenden Stelle des Ausfuhrlandes und die Unterschrift einer befugten Person oder der folgenden Personen enthalten.

datând formularul complet

Un certificat este vizat corespunzător atunci când indică locul și data emiterii și atunci când poartă ștampila organismului emitent din țara exportatoare și semnătura persoanei sau persoanelor împuternicite să îl semneze. Autoritățile competente nu iau în considerare cererile incomplete.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci datând formularul complet sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar unică dating leipzig conține termeni inadecvați.

datând formularul complet

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.